YouTube เปิดให้ Live Stream ผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนแล้ว

หลังจากการ Live Stream ผ่าน YouTube ทำให้เฉพาะบนหน้าเว็บอย่างเดียว ล่าสุดเว็บไซต์ Android Police รายงานว่ามีคนค้นพบว่าแอป YouTube บนสมาร์ทโฟนรองรับการ Live Stream แล้ว ฟีเจอร์ใหม่นี้จะอยู่ข้างๆ กับปุ่ม Record เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังไอค่อนอัพโหลดวิดีโอขึ้นแอคเคาท์ YouTube บริเวณด้านล่างขวาของตัวแอป โดยเงื่อนไขของการ Live มีเพียงต้องเป็นแชนแนลที่ได้รับการรับรอง (Verified) และไม่ถูกแบนการ Live ในระยะเวลา 90 วันที่ผ่านมา ที่มา – Android Police Topics:  YouTube Live Streaming Video Online


Read Continue…. :

หลังจากการ Live Stream ผ่าน YouTube ทำให้เฉพาะบนหน้าเว็บอย่างเดียว ล่าสุดเว็บไซต์ Android Police รายงานว่ามีคนค้นพบว่าแอป YouTube บนสมาร์ทโฟนรองรับการ Live Stream แล้ว

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะอยู่ข้างๆ กับปุ่ม Record เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังไอค่อนอัพโหลดวิดีโอขึ้นแอคเคาท์ YouTube บริเวณด้านล่างขวาของตัวแอป โดยเงื่อนไขของการ Live มีเพียงต้องเป็นแชนแนลที่ได้รับการรับรอง (Verified) และไม่ถูกแบนการ Live ในระยะเวลา 90 วันที่ผ่านมา

ที่มา – Android Police

Source : YouTube เปิดให้ Live Stream ผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนแล้ว

Be the first to comment on "YouTube เปิดให้ Live Stream ผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนแล้ว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*