"YouTube" ประกาศผลเกมสุดฮิตงาน E3 2017

เว็บไซต์ยูทิวบ์ประกาศตัวเลขสถิติผู้รับชมคลิปวีดีโอจากงานแสดงเกม E3 2017 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อันดับหนึ่งตกเป็นของ “Star Wars Battlefront II” ครองแชมป์แบบขาดลอย


Read all…. :

เว็บไซต์ยูทิวบ์ประกาศตัวเลขสถิติผู้รับชมคลิปวีดีโอจากงานแสดงเกม E3 2017 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อันดับหนึ่งตกเป็นของ “Star Wars Battlefront II” ครองแชมป์แบบขาดลอย

Source : "YouTube" ประกาศผลเกมสุดฮิตงาน E3 2017

Be the first to comment on ""YouTube" ประกาศผลเกมสุดฮิตงาน E3 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*