Tencent ไตรมาสที่ผ่านมา รายได้เพิ่มขึ้น 55% – WeChat มีผู้ใช้ 938 ล้านคนแล้ว

Tencent บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2017 มีรายได้รวม 7,182 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2016 และมีกำไรสุทธิ 2,109 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% เกมออนไลน์เป็นธุรกิจทำเงินหลักของ Tencent ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 34% โดยมีเกม Honour of Kings ซึ่ง Tencent เป็นผู้พัฒนาเกมนี้เองเป็นตัวทำเงินหลัก ส่วน WeChat แอพแชทหลักของบริษัทก็มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 23% เป็น 938 ล้านราย ซึ่งน่าจะทะลุ 1 พันล้านได้ภายในปีนี้ กลยุทธ์ของ Tencent ในตอนนี้คือการผสมผสานทั้งการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในการกระจายเนื้อหาไปพร้อมกัน (ใช้คำเรียกว่า Marvel+Netflix) ไตรมาสที่ผ่านมามีตัวอย่างเช่น ร่วมลงทุนในภาพยนตร์ Kong: Skull Island และผลิตซีรี่ส์ฉายผ่าน QQ เรื่อง Candle in the Tomb ที่มา: Tencent และ Bloomberg Topics:  Tencent Financial Report WeChat


Read all…. :

Tencent บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2017 มีรายได้รวม 7,182 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2016 และมีกำไรสุทธิ 2,109 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57%

เกมออนไลน์เป็นธุรกิจทำเงินหลักของ Tencent ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 34% โดยมีเกม Honour of Kings ซึ่ง Tencent เป็นผู้พัฒนาเกมนี้เองเป็นตัวทำเงินหลัก ส่วน WeChat แอพแชทหลักของบริษัทก็มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 23% เป็น 938 ล้านราย ซึ่งน่าจะทะลุ 1 พันล้านได้ภายในปีนี้

กลยุทธ์ของ Tencent ในตอนนี้คือการผสมผสานทั้งการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในการกระจายเนื้อหาไปพร้อมกัน (ใช้คำเรียกว่า Marvel+Netflix) ไตรมาสที่ผ่านมามีตัวอย่างเช่น ร่วมลงทุนในภาพยนตร์ Kong: Skull Island และผลิตซีรี่ส์ฉายผ่าน QQ เรื่อง Candle in the Tomb

ที่มา: Tencent และ Bloomberg

alt=

Source : Tencent ไตรมาสที่ผ่านมา รายได้เพิ่มขึ้น 55% – WeChat มีผู้ใช้ 938 ล้านคนแล้ว

Be the first to comment on "Tencent ไตรมาสที่ผ่านมา รายได้เพิ่มขึ้น 55% – WeChat มีผู้ใช้ 938 ล้านคนแล้ว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*