TDRI เสนอตั้งหน่วยงานดูแล ‘แม่น้ำเจ้าพระยา’ โดยตรง 

กรุงเทพมหานคร ทยอยรื้อสิ่งปลูกสร้างใน 12 ชุมชน นอกเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งเป้าแล้วเสร็จก่อนเดือนกรกฎาคม สำหรับเตรียมก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเลียบเจ้าพระยาเฟสแรก 14 กิโลเมตร ด้านทีดีอาร์ไอ กังวลการพัฒนาริมฝั่งแม่เจ้าพระยา เสนอให้จัดตั้งองค์กรกลาง ดูแลแม่น้ำทั้งระบบ       เวทีเสวนา “ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จะพัฒนากันอย่างไร?” นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ยกตัวอย่างการก่อตั้งสำนักงานกองทุนแม่น้ำลำคลองของประเทศอังกฤษ หรือ แคแนล แอนด์ ริเวอร์ ทรัสต์ (Canal & River Trust) ทำหน้าที่ปกป้องแม่น้ำ-ลำคลอง จากพัฒนาที่ไม่เหมาะสม ครอบคลุมระยะทาง 2,200 ทั่งประเทศ สามารถเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทย ท่ามกลางการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรทิศทาง เนื่องจากขาดหน่วยงานรับผิดชอบต่อแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาโดยตรง       ด้านผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นอกเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่หนึ่ง 14 กิโลเมตร ทยอยขนย้ายสิ่งของภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสิ้น 273 หลัง ใน 14 ชุมชน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กำหนดแผนงานการรื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ยกเว้นกรณีมีบ้านเรือนของประชาชนหลังใด ต้องการขออยู่สักระยะหนึ่งเพื่อปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ก็จะให้เวลาผ่อนผันตามความเหมาะสม พร้อมระบุว่า กทม. มีหลักเกณฑ์ว่า หากประชาชนยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการ ก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้างให้ก่อนครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นถ้ามีการทำรื้อย้ายจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ ซึ่งจากการเจรจากับประชาชน พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งยินยอมรื้อย้ายออกไปทันที พร้อมรับเงินทั้งหมด 


Next detail…. :

กรุงเทพมหานคร ทยอยรื้อสิ่งปลูกสร้างใน 12 ชุมชน นอกเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งเป้าแล้วเสร็จก่อนเดือนกรกฎาคม สำหรับเตรียมก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเลียบเจ้าพระยาเฟสแรก 14 กิโลเมตร ด้านทีดีอาร์ไอ กังวลการพัฒนาริมฝั่งแม่เจ้าพระยา เสนอให้จัดตั้งองค์กรกลาง ดูแลแม่น้ำทั้งระบบ 
    
เวทีเสวนา “ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จะพัฒนากันอย่างไร?” นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ

ยกตัวอย่างการก่อตั้งสำนักงานกองทุนแม่น้ำลำคลองของประเทศอังกฤษ หรือ แคแนล แอนด์ ริเวอร์ ทรัสต์ (Canal & River Trust) ทำหน้าที่ปกป้องแม่น้ำ-ลำคลอง จากพัฒนาที่ไม่เหมาะสม ครอบคลุมระยะทาง 2,200 ทั่งประเทศ สามารถเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทย ท่ามกลางการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรทิศทาง เนื่องจากขาดหน่วยงานรับผิดชอบต่อแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาโดยตรง 
    
ด้านผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นอกเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่หนึ่ง 14 กิโลเมตร ทยอยขนย้ายสิ่งของภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสิ้น 273 หลัง ใน 14 ชุมชน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กำหนดแผนงานการรื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ยกเว้นกรณีมีบ้านเรือนของประชาชนหลังใด ต้องการขออยู่สักระยะหนึ่งเพื่อปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ก็จะให้เวลาผ่อนผันตามความเหมาะสม

พร้อมระบุว่า กทม. มีหลักเกณฑ์ว่า หากประชาชนยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการ ก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้างให้ก่อนครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นถ้ามีการทำรื้อย้ายจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ ซึ่งจากการเจรจากับประชาชน พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งยินยอมรื้อย้ายออกไปทันที พร้อมรับเงินทั้งหมด 

Source : TDRI เสนอตั้งหน่วยงานดูแล ‘แม่น้ำเจ้าพระยา’ โดยตรง 

Be the first to comment on "TDRI เสนอตั้งหน่วยงานดูแล ‘แม่น้ำเจ้าพระยา’ โดยตรง "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*