video

กรอ.ชี้อุบัติเหตุบ่อน้ำเสียเพราะประมาท เลินเล่อ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมแถลงเหตุนักศึกษาและพนักงาน พลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เสียชีวิต 5 ราย  วันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เตรียมแถลงชี้แจงเหตุนักศึกษาและพนักงาน พลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เสียชีวิต 5 ราย  หลังส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงจะชี้แจงข้อกฏหมาย และมาตรการกำกับดูแลโรงงานด้านความปลอดภัย    ก่อนหน้านี้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดจากความประมาท เลินเล่อของโรงงาน ที่อาจเปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียทิ้งไว้  แต่ยังไม่ยืนยันว่าเปิดฝาบ่อไว้เพื่อซ่อมบำรุงหรือไม่ โดยหลังจากนี้ จะออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ขณะที่ซีพีเอฟ ได้มอบเงินช่วยเหลือญาตผู้เสียชีวิต รายละ 3 ล้านบาท พร้อมดูแลการศึกษาบุตรผู้เสียชีวิต     


เจ้าชายแฮรีเผย เคยคิดสละฐานันดร

เจ้าชายแฮรีทรงเปิดเผยกับสื่ออังกฤษว่าทรงเคยคิดถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เนื่องจากทรงท้อแท้ในบทบาทพระราชวงศ์ พร้อมทรงยอมรับว่าการเข้ารับราชการทหารเป็นวิธีหลีกหนีจากภาระนี้ที่ดีที่สุด เจ้าชายแฮรี รัชทายาทลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ของอังกฤษ ประทานสัมภาษณ์แก่ The Mail หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ โดยทรงกล่าวภึงภาระอันหนักอึ้งของการเป็นสมาชิกราชวงศ์ ถึงขั้นที่เคยทรงคิดจะถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ แต่เมื่อทรงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็ทรงดำริว่าจะต้องทรงหาบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับพระองค์ในฐานันดรที่เป็นอยู่ให้ได้ เจ้าชายแฮรีในพระราชพิธีสวนสนามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เจ้าชายแฮรียังทรงยอมรับอีกด้วยว่าเมื่อครั้งที่ทรงรับราชการทหารอยู่นานถึง 10 ปี และได้ประจำการในอัฟกานิสถานถึง 2 ครั้ง เป็นการหลีกหนีจากพระภารกิจในฐานะราชวงศ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทรงประสบมา และยังทรงย้ำว่าการได้ป็นทหาร ทำให้ทรงรู้จักและเข้าพระทัยคนจากพื้นเพที่หลากหลายมากขึ้น เจ้าชายแฮรีขณะทรงรับราชการทหารในอัฟกานิสถานในฐานะนักขับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช อย่างไรก็ตาม เจ้าชายต้องทรงลาออกจากการเป็นทหารในกองทัพอังกฤษเมื่อปี 2007 หลังจากข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชน หลังจากนั้น เจ้าชายแฮรีทรงดูแลงานด้านการสาธารณกุศล และเสด็จเยือนต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หลายครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าชายแฮรีเพิ่ง ประทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร Newsweek ของสหรัฐฯ โดยทรงยืนยันว่าไม่มีใครในราชวงศ์อยากเป็นกษัตริย์หรือราชินี แต่ต้องทำหน้าที่เมื่อเวลามาถึง และยังทรงยอมรับว่าราชวงศ์อังกฤษในอนาคตจะไม่สามารถเป็นเหมือนในยุคของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้ แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สถาบันคงอยู่อย่างยั่งยืน 


ยูนิเซฟเผยเด็กไทยเกือบ 7 แสนคนไม่ได้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

องค์การยูนิเซฟ เผยผลสำรวจพบเด็กไทยเกือบ 7 แสนคนไม่ได้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจัยหลักคือความยากจน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับความยากจนที่มีผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในประเทศไทย พบว่า ความยากจนเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้เด็กในไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ในภาพรวมไทยมีเด็ก 9 ใน 10 คนของเด็กวัยประถม (อายุ 6-11 ปี) กำลังเรียนอยู่ในระดับประถม แต่เมื่อมาพิจารณาดูอัตราการเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุ พบว่า ฐานะครอบครัวส่งผลต่อการเข้าเรียนของเด็กอย่างชัดเจน เพราะมีเพียง 66.9% ของเด็กวัย 6 ปีจากครัวเรือนที่ยากจนมากที่กำลังเรียนในชั้น ป.1 เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก ซึ่งมีถึง 80.3% อีกทั้ง 1 ใน 5 คนของเด็กในครัวเรือนที่ยากจน และยากจนที่สุดไม่ได้เรียนในระดับมัธยม ขณะที่ในครัวเรือนที่ร่ำรวยที่สุดมีไม่ถึง 1 ใน 20 คน ที่ไม่ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดว่าภายในปี 2573 เด็กทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประถม และมัธยม ไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้หากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากฐานะครอบครัว และถิ่นที่อยู่อาศัย ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยกลยุทธ์ และทรัพยากรที่เหมาะสม ยูนิเซฟ ระบุอีกว่า ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ห่างไกล และขาดแคลน รวมถึง ปรับปรุงโครงการช่วยเหลือทางสังคมโดยเน้นไปที่เด็กขาดโอกาสมากที่สุด เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา รวมทั้ง ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน และนักเรียนที่ขาดโอกาส โดยเน้นทรัพยากรที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น ทุนการศึกษาของโรงเรียน การบรรจุครู และอุปกรณ์การเรียนการสอน “การพัฒนาการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการมีประชากรวัยหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาที่ดี จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และผลิตภาพของแรงงานประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน แต่ในไทยกลับมีเด็กที่ไม่ได้เรียนระดับชั้นมัธยมเกือบ 700,000 คน” ยูนิเซฟ ระบุ  


ปตท.เร่งสอบหาเหตุแหล่งเจดีเอหยุดผลิต-พร้อมจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน

ปตท. เร่งประสานผู้ผลิตฯ ตรวจสอบเหตุแหล่งเจดีเอหยุดผลิต พร้อมจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน ลดผลกระทบผู้ใช้พลังงาน นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุอุปกรณ์ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ชำรุด ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวชั่วคราว นั้น ขณะนี้ ปตท.เชื่อ ม.44 หนุนเศรษฐกิจโคราชโตแสนล้าน

หอการค้านครราชสีมา เชื่อรัฐบาลใช้มาตรา 44 ปลดล็อครถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัด อีก 3 ปีข้างหน้า เติบโตหลักแสนล้านบาท     นายชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่า การใช้มาตรา 44 ปลดล็อกกฎหมายและขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ถือเป็นเรื่องที่ดี  คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัดคึกคักและขยายตัวแบบก้าวกระโดด 2-3 เท่าตัว จากปัจจุบันประมาณ 26,000 ล้านบาทต่อปี และในอีก 3 ปีข้างหน้า เมื่อถนนมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวได้ถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี    นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้(26 มิ.ย.) ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จะร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับแม่ทัพภาค 2 เพื่อขอให้ทบทวนแบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร ที่จะตัดผ่านใจกลางเมือง  เนื่องจากคนในพื้นที่มีความเห็นว่า อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนไป และอาจเกิดความแตกแยกในอนาคต  กรณีรถไฟทางคู่นั้น ชาวนครราชสีมา ต้องการให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาเรื่องการตัดรถไฟเข้ามาในพื้นที่โดยไม่มีการยกสูง เพราะกังวลว่าจะทำให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งทางรถไฟ ไปมาหาสู่กันได้ลำบาก ไม่มีถนนตัดผ่านทางรถไฟเหมือนปัจจุบัน จึงต้องการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ทบทวนแบบการก่อสร้างใหม่  โดยให้ยกระดับเหมือนแผนก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ระบบการจราจรเชื่อมโยงเมืองทางตอนเหนือกับเมืองทางตอนใต้เข้าหากัน และสามารถบริหารจัดการระบบท่อระบายน้ำ ได้ดียิ่งขึ้น 


‘ประยุทธ์’ พอใจการแก้ปัญหาการบินพลเรือน

'พลเอกประยุทธ์' ปลื้มผลแก้ปัญหาการบินพลเรือน พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน หลังได้รับรายงานว่า นับตั้งแต่ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.) เริ่มตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่สายการบิน เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 ขณะนี้มีสายการบินที่ได้ใบรับรองแล้ว 6 สายการบิน คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย การบินไทย นกสกู๊ต ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และนกแอร์   ในส่วนสายการบินของไทยทั้งหมดที่ได้รับใบรับรองไปแล้ว มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมประมาณร้อยละ 80 จากเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งหมดของสายการบินสัญชาติไทย และภายในเดือน ก.ย.60 คาดว่าจะออกใบรับรองได้รวม 12 สายการบิน ส่วนที่เหลืออื่น ๆ ทั้งหมดจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน ม.ค.61 ซึ่งการตรวจและออกใบรับรองดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอปลดล็อกธงแดงตามหลักเกณฑ์ของ ICAO ที่ไทยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) จำนวน 33 ข้อ   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงคมนาคมให้พยายามดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการยื่นเรื่องไปยัง ICAO ภายใน 30 มิ.ย.60 เพื่อให้ ICAO สามารถเข้ามาตรวจสอบตามที่ไทยร้องขอได้ในเดือน ก.ย.60 ซึ่งที่ผ่านมา กทพ.


กสทช.ประมูลเลขสวยรอบ 2 เงินประมูลทะลุ 28 ล้าน

สำนักงาน กสทช. ประมูลเลขสวยครั้งที่ 2 ของปีนี้ เงินประมูลทะลุกว่า 28 ล้านบาท นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 168 เลขหมาย มีผู้สนใจประมูลเลขหมายรวมทั้งสิ้น 32 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 28,844,999 บาท โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุดในวันนี้ กลุ่ม 7 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 3 ล้านบาท ได้แก่ เลขหมาย 095-999-9999 ในราคาชนะประมูล 4,800,000 บาท รองลงมามี 2 เลขหมาย คือ เลขหมาย 095-666-6666 และ 096-000-0000 ในราคาเลขหมายละ 3 ล้านบาท   สำหรับกลุ่ม 6 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 500,000 บาท มีผู้เสนอราคาเลขหมาย 092-899-9999 สูงสุดในราคา 1,004,999 บาท โดยกลุ่มเลขหมาย 9 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 20 ล้านบาท และ 8 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 6 ล้านบาท ไม่มีผู้ประมูล