google-plus

สธ.ย้ำสถาบันวัคซีนต้องเป็นหน่วยงานกลาง ที่สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน

รมว.สธ.ย้ำการทำงานของสถาบันวัคซีนต้องเป็นหน่วยงานกลาง สร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยพึ่งตัวเองด้านวัคซีนได้   วันนี้ (3 เมษายน 2560) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ว่า วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญทางสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรค ลดความรุนแรงของโรค และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ทั้งการวิจัยการพัฒนาการผลิตและการกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้มีปริมาณเพียงพอ  เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ประเทศไทยจะต้องพึ่งตัวเองด้านวัคซีนได้ ซึ่งหมายถึงจะต้องมีวัคซีนที่จำเป็นเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน    ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีน จะต้องกำหนดเป้าหมาย กลไกการขับเคลื่อนที่สร้างคุณค่า สร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ 20 ปี เพื่อเติมเต็มความได้เปรียบของงานสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าว    ด้านดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ บริหาร จัดการ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้เกิดการบูรณาการด้านวัคซีน วิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเอง สร้างความมั่นคงของชาติโดยมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาด     ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีความสำเร็จหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการวัคซีน มีการจัดตั้งระบบการสำรองและกระจายวัคซีนที่ทันสมัย การจัดตั้งคลินิกวัคซีนในผู้ใหญ่เป็นโครงการนำร่อง มีการวิจัยวัคซีนในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วัณโรคชนิดใหม่ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้เลือดออก  การวิจัยระดับพรีคลินิกได้แก่ ไข้เลือดออก การวิจัยระดับคลินิกได้แก่ ไข้หวัดใหญ่เชื้อเป็น, เชื้อตาย และการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม ที่ได้ทะเบียนจาก อย. แล้ว ได้แก่ วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์, วัคซีนรวมป้องกันคอตีบบาดทะยักสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก, ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และไข้หวัดนก จัดทำหลักสูตร คู่มือ/สื่อการสอน และวิธีการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตรแบบออนไลน์ จัดตั้งและดำเนินการพัฒนางานด้านวัคซีนในรูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ เครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีน เครือข่ายระบบนำส่งวัคซีน เป็นต้น สถาบันยังได้เสนอให้ความมั่นคงด้านวัคซีนและได้รับมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำรับผิดชอบเรื่องนี้   


ยกคำร้องฟ้อง ‘ 10 แกนนำคปพ.’ ชี้ การชุมนุมยุติแล้ว

ศาลแพ่งยกคำร้องตำรวจสน.ดุสิตฟ้อง 10 แกนนำเครือข่ายปฏิรูปพลังงาน เนื่องจากการชุมนุมได้ยุติทั้งหมดแล้ว จากกรณีศาลแพ่งมีคำสั่งเรียก 10 แกนนำมวลชนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย หรือ คปพ.


ดีเดย์ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2  

วันนี้(3 เม.ย.) เป็นวันแรก ที่รัฐบาล เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐ รอบที่ 2  โดยยืนยัน ปีนี้จะไม่มีการแจกเงิน และจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย           นายพรชัย  ฐีระเวช  รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  คลังจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  มีความพร้อมเปิดจุดลงทะเบียนทั้งหมด 3,669 แห่ง  เพื่อรองรับผู้เดินทางมาลงทะเบียน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้        ขณะที่ นายสมชัย  สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลัง คาดว่า จะมีผู้มาลงทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 14-15 ล้านคน จากปีก่อน ที่มีกว่า 8 ล้าน 3 แสนราย โดยสวัสดิการที่มอบให้ จะไม่ใช่การแจกเงิน 1,500-3,000 บาท เหมือนที่ผ่านมา  แต่จะเปลี่ยนเป็นแจกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้รับสวัสดิการจากภาครัฐ แทน     สิทธิประโยชน์เบื้องต้น มีทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่กำลังพิจารณาว่าจะให้ฟรี หรือให้ส่วนลด ร้อยละ 25-50 เช่นเดียวกับค่ารถเมล์ รถไฟฟรี รวมถึงรถไฟฟ้า และในอนาคต จะเสนอมาตรการเพิ่มเติม คือการประกันภัย 99 บาท และลดค่าครองชีพจากค่าเช่าบ้าน เป็นต้น      ด้านธนาคารออมสิน จ้างพนักงานชั่วคราว กว่า 1,000 คน รวมทั้งจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน กว่า 8,000 เครื่อง มาช่วยอำนวยความสะดวกการลงทะเบียน  มั่นใจจะมีผู้ลงทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน    ส่วน ธ.ก.ส. คาดจะมีผู้มาลงทะเบียน กว่า 10 ล้านคน จากรอบแรกที่มี 4 ล้าน 6 แสนราย     


‘สินธุ’ คว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ในบ้านครั้งแรก

'ปูซาร์ล่า เวนคาตา สินธุ' คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ อินเดีย โอเพ่น 2017 ขณะที่ชายเดี่ยวตกเป็นของ 'วิคเตอร์ อเซลเซ่น' หลังเข้าชิง 3 ปีติดต่อกัน  การแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ อินเดีย โอเพ่น 2017 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย รอบชิงชนะเลิศ ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นการชิงชัยระหว่าง อดีตหมายเลขหนึ่งอย่าง “แคโรไลน่า มาริน” จากสเปน และเจ้าบ้านอย่าง “สินธุ” นอกจากนี้ยังการลงดวลระหว่างเจ้าของเหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิก 2016 อีกด้วย  ผลปรากฏว่า สินธุ แม้จะมีสถิติชนะมาริน 4 ครั้ง แพ้ 5 ครั้ง เอาชนะสาวกระทิงดุ 2 เกมรวด 21-19 และ 21-16 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองสมัยแรก  วี.พี.


‘พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช’ ถึงแก่อสัญกรรม

พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวานนี้(2เม.ย.) มีรายงานว่า พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรี และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในรัชกาลที่ 9 เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย 82 ปี เมื่อวานนี้  โดยในวันที่ 3 เม.ย. เวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ทั้งนี้พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา และมีความสามารถด้านดนตรี ซึ่งทำให้ได้รับการยกย่องเป็นศินปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล) เมื่อปี 2537  ขอบคุณภาพและข้อมูลประกอบข่าว: วิกิพีเดีย  


No Picture

เฟดเอ็กซ์ทุบนาดาล ผงาดแชมป์ไมอามี

'โรเจอร์ เฟเดอเรอร์' ฟอร์มยังแรงจัด เอาชนะ 'ราฟาเอล นาดาล' ขาดลอย 2 เซตรวด คว้าแชมป์เทนนิส ไมอามี โอเพ่น ไปครองได้อย่างงดงาม  ผลเทนนิส เอทีพี ทัวร์ ไมอามี โอเพ่น ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “โรเจอร์ เฟเดอเรอร์” นักหวดมือเก๋าวัย 35 ปี ชาวสวิส ยังเก่งไม่เลิก เอาชนะคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “ราฟาเอล นาดาล จากสเปน ไป 2 เซตรวด 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครอง สมัยที่ 3 โดยยอดนักหวดจากสวิตเซอร์แลนด์ เคยเป็นแชมป์มาแล้ว เมื่อปี 2005 และ 2006  ชัยชนะในครั้งนี้ ทำให้เฟดเอ็กซ์ย้ำชัยกับนาดาลครั้งที่ 3 ตลอดการพบกันในปีนี้ โดยสองครั้งก่อนในรอบชิงชนะเลิศ ศึกแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น เมื่อมกราคม และรอบที่สี่ รายการบีเอ็นพี พาริบาส โอเพ่น ที่อินเดียน เวลส์ พร้อมเก็บสถิติครองแชมป์ระดับมาสเตอร์ส 26 รายการ ตามหลัง “โนวัค ยอโควิช” ที่ทำไว้มากสุด 30 รายการ  นอกจากนี้ ยังเป็นการคว้าแชมป์มาสเตอร์ส 1000 ถึง 2 รายการติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีของ “เฟดเอ็กซ์” อีกด้วย  


FULL EP. วัฒนา เหน็บ รัฐบาลคสช.ลืมล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสน์?

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รายการ Tonight Thailand ประจำวันที่ 2 เมษายน 2560 – บีบีซี เผย กม.ไทย แตะต้อง ทายาทกระทิงแดงไม่ได้ – ‘ประสิทธิ์ชัย’ จวกบิ๊กตู่ ยับยั้งชั่งคิดไม่เก่ง พูดให้คนแตกแยกได้ทุกวัน – นายกฯ ชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรอบ 2 รับสวัสดิการ – บุกทลายแก๊งเงินกู้ 'ทราย จัดเต็ม' พบเงินหมุนเวียน100 ล้าน – ไทยโดนด้วย! ทรัมป์ออกคำสั่งจี้หาเหตุสหรัฐฯ ขาดดุลการค้า – จากไปอย่างสงบ “กิลเบิร์ต เบเกอร์” ผู้ออกแบบธง LGBT  – ปิดฉาก “อังกฤษ” ฮับการเงินโลก แบงก์แห่ย้ายฐาน “แฟรงก์เฟิร์ต-ดับลิน” – เชียงใหม่เข้มเล่นสงกรานต์ห้ามแต่งโป๊ – ฟันโกง 302 คนทุจริตข้าวโดนอาญา-วินัย – โฆษก คสช.ปัดมอง “ทักษิณ” เป็นเสี้ยนหนาม – “วัฒนา”อัดรัฐป้ายสี”ทักษิณ”เบื้องหลังป่วนประเทศ  – เรืองไกร จี้ “วิษณุ” เปิดประวัติเสียภาษีย้อนหลัง – “สุรพงษ์” วอนหยุดใส่ร้ายป้ายสี “ทักษิณ” แนะก้าวข้ามขัดแย้ง – 'กรธ.'แจงยุบ กกต.-ปปช.จังหวัด ลดงบ-ขั้นตอน – 'องอาจ' แนะปฏิรูปท้องถิ่นก่อน จัด ลต.ท้องถิ่น – หวัง รธน.ใหม่ มีสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองเพิ่มขึ้น – ยูนิเซฟเผยเด็กไทยต่ำกว่า 5 ปี 1 ใน 10 มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น 41% มีหนังสือเพียง 3 เล่มที่บ้าน  – ผบ.ทบ.ยันให้ความเป็นธรรมเหตุพลทหารเสียชีวิต – คำสุดท้าย “แม่..ผมเจ็บ” พลทหารบอกแม่ก่อนตาย – แม่พลทหาร ลั่น! คดีไม่กระจ่างไม่เผาศพลูก – เยาวชนเผ่าพื้นเมือง รำลึก”ชัยภูมิ”การตายที่ต้องไม่สูญเปล่า – 'ม.44' ยาแรงลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ – คนเชื่อม.44บังคับรัดเข็มขัดในรถช่วยลดการสูญเสีย – เมื่อหยุดเชื่อพระเจ้า จะเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเรา? – เปิดหอสมุดเมืองกทม.แหล่งรวมความรู้กลางกรุง 


No Picture

‘โค้ชโย่ง’ อาจได้คุมช้างศึกชั่วคราว

'โค้ชโย่ง' วรวุธ ศรีมะฆะ กุนซือช้างศึกชุดยู 23 เผยพร้อมรับงานคุมทีมชุดใหญ่ต่อจาก ซิโก้ “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ที่ปัจุบันรับงานกุนซือทีมชาติไทยชุดยู 23 ปี อาจจะได้รับการเเต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลฯ ให้ขึ้นมาคุมทีมชาติชุดใหญ่ เเทนที่ของ “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ที่ประกาศขอยุติบทบามของตัวเองไป อย่างไรก็ตามการคุมทีมของ “โค้ชโย่ง” อาจจะเเค่ชั่วคราว 3 นัดที่เหลือของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก หลังจากนั้น “โค้ชเฮง” นายวิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายพัฒนเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จะมีการประเมินผลงานเเละเเต่งตั้งกุนซือใหญ่ต่อไป การขึ้นมาคุมทีมของ “โค้ชโย่ง” น่าจะมีความเป็นไปได้สูงหลังจาก นายวิทยา เผยก่อนหน้านี้ว่า “การตั้งกุนซือใหม่หมายถึงการเปลี่ยนเเปลงทุกอย่าง เเต่ถ้าใช้กุนซือไทยจะรู้แนวทางการเล่น ทำให้ไม่เสียเวลามากนัก ” สำหรับ 3 นัดที่เหลือของทีมชาติไทย คือเปิดบ้านพบกับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันที่ 13 มิถุนายน เเละ อิรัก วันที่ 31 สิงหาคม ต่อด้วยบุกเยือน ออสเตรเลีย วันที่ 5 กันยายน