Street Fighter V เพิ่ม DLC ตัวใหม่ นำฉากประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง

ใครที่เกิดทันยุค Street Fighter II น่าจะยังคงจำกันได้ดี ฉากประเทศไทยที่ M. Bison หัวหน้าองค์กร Shadaloo หนึ่งในตัวร้ายของซีรีส์ปรากฏตัวเป็นครั้งแรก ล่าสุด Capcom ได้นำฉากนี้มา remaster ใหม่ และทำเป็น DLC ลง Street Fighter V แล้ว ตัว remaster จะยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของฉากไว้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระฆังยักษ์หรือรูปปั้นยักษ์ แม้แต่วัดในฉากหลังก็ลงรายละเอียดไว้ครบถ้วนสวยงาม DLC ฉากประเทศไทยวางขายวันที่ 25 เมษายน ในราคา $3.99 สามารถใช้ Fight Money (สกุลเงินในเกม SFV) ซื้อได้ในราคา 70,000 หน่วย นอกจากฉากประเทศไทยแล้ว ยังมี DLC ชุดแต่งกายใหม่เพิ่ามาอีก 3 ชุด เป็นชุดนักเรียนสำหรับตัวละคร Ryu, Chun-Li และ Juri วางขายวันที่ 25 เมษายน ในราคา $3.99 เช่นเดียวกัน ที่มา – gematsu Topics:  Street Fighter Games DLC Capcom


Read more… :

ใครที่เกิดทันยุค Street Fighter II น่าจะยังคงจำกันได้ดี ฉากประเทศไทยที่ M. Bison หัวหน้าองค์กร Shadaloo หนึ่งในตัวร้ายของซีรีส์ปรากฏตัวเป็นครั้งแรก ล่าสุด Capcom ได้นำฉากนี้มา remaster ใหม่ และทำเป็น DLC ลง Street Fighter V แล้ว

ตัว remaster จะยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของฉากไว้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระฆังยักษ์หรือรูปปั้นยักษ์ แม้แต่วัดในฉากหลังก็ลงรายละเอียดไว้ครบถ้วนสวยงาม

alt=

DLC ฉากประเทศไทยวางขายวันที่ 25 เมษายน ในราคา $3.99 สามารถใช้ Fight Money (สกุลเงินในเกม SFV) ซื้อได้ในราคา 70,000 หน่วย

นอกจากฉากประเทศไทยแล้ว ยังมี DLC ชุดแต่งกายใหม่เพิ่ามาอีก 3 ชุด เป็นชุดนักเรียนสำหรับตัวละคร Ryu, Chun-Li และ Juri วางขายวันที่ 25 เมษายน ในราคา $3.99 เช่นเดียวกัน

ที่มา – gematsu

alt=

Source : Street Fighter V เพิ่ม DLC ตัวใหม่ นำฉากประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง

Be the first to comment on "Street Fighter V เพิ่ม DLC ตัวใหม่ นำฉากประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*