Review: The Corrupt พลิกเวลา ล่าโกง!

“The Corrupt: หยุดยั้งหรือปล่อยไป” เกมแนว Visual Novel ฝีมือคนไทย นำเสนอเรื่องราวปัญหาการคอร์รัปชันในรูปแบบวิดีโอเกมที่จะมาทดสอบสามัญสำนึกของผู้เล่นเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า “คอร์รัปชัน”


Read Continue…. :

“The Corrupt: หยุดยั้งหรือปล่อยไป” เกมแนว Visual Novel ฝีมือคนไทย นำเสนอเรื่องราวปัญหาการคอร์รัปชันในรูปแบบวิดีโอเกมที่จะมาทดสอบสามัญสำนึกของผู้เล่นเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า “คอร์รัปชัน”

Source : Review: The Corrupt พลิกเวลา ล่าโกง!

Be the first to comment on "Review: The Corrupt พลิกเวลา ล่าโกง!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*