Overwatch ครบรอบ 1 ปี จัดให้เล่นฟรี 27-30 พค. นี้ พร้อมอีเวนท์ Anniversary วันที่ 23

วันที่ 24 พฤษภาคมนี้จะเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่ Overwatch เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ ซึ่งทาง Blizzard เองก็เตรียมฉลองด้วยอีเวนท์ใหญ่พร้อมเปิดให้เล่นฟรี (Free Weekend) อีกครั้งในวันที่ 27-30 นี้เวลาตี 1 ทั้งบนพีซี, PS4 และ Xbox และสามารถโอนข้อมูลภายในเกมได้หากซื้อเกมเล่นหลังหมดช่วงเล่นฟรีเช่นเดิม ส่วนอีเวนท์ครบรอบ 1 ปีชื่อว่า Anniversary ซึ่งถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่จากที่หลุดออกมาก่อนหน้า น่าจะมีทั้ง Anniversary Loot Box, ภารกิจใหม่ประจำอีเวนท์ โดยอีเวนท์จะจัดขึ้นวันที่ 23 พค.


Read Continue…. :

วันที่ 24 พฤษภาคมนี้จะเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่ Overwatch เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ ซึ่งทาง Blizzard เองก็เตรียมฉลองด้วยอีเวนท์ใหญ่พร้อมเปิดให้เล่นฟรี (Free Weekend) อีกครั้งในวันที่ 27-30 นี้เวลาตี 1 ทั้งบนพีซี, PS4 และ Xbox และสามารถโอนข้อมูลภายในเกมได้หากซื้อเกมเล่นหลังหมดช่วงเล่นฟรีเช่นเดิม

ส่วนอีเวนท์ครบรอบ 1 ปีชื่อว่า Anniversary ซึ่งถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่จากที่หลุดออกมาก่อนหน้า น่าจะมีทั้ง Anniversary Loot Box, ภารกิจใหม่ประจำอีเวนท์ โดยอีเวนท์จะจัดขึ้นวันที่ 23 พค. ถึง 12 มิถุนายนนี้

alt=

ยังไม่หมดเท่านี้ ครบรอบ 1 ปีทั้งที Blizzard ยังคงมีลู่ทางเรียกเงินจากแฟนๆ ด้วยหนังสือ The Art of Overwatch หนังสือรวบรวมอาร์ทจากเกมปกแข็ง เปิดให้พรีออเดอร์ราคา 49.99 เหรียญ และเวอร์ชัน Limited Edition ปกแข็งราคา 100 เหรียญ

alt=

ที่มา – Overwatch

Source : Overwatch ครบรอบ 1 ปี จัดให้เล่นฟรี 27-30 พค. นี้ พร้อมอีเวนท์ Anniversary วันที่ 23

Be the first to comment on "Overwatch ครบรอบ 1 ปี จัดให้เล่นฟรี 27-30 พค. นี้ พร้อมอีเวนท์ Anniversary วันที่ 23"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*