Marissa Mayer บอกจะกลับไปใช้ Gmail – ต่อมาชี้แจงเพิ่มว่า Yahoo! Mail ก็ยังใช้อยู่

อดีตซีอีโอยาฮู Marissa Mayer ได้ไปพูดในงานฟอรั่ม AccelerateHER ที่ลอนดอน โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่า ตนเตรียมกลับไปใช้ Gmail เพราะว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่า เพราะเป็นเครื่องมือที่ตนเป็นผู้ออกแบบเอง (Mayer เคยเป็นผู้ออกแบบ Gmail ตอนทำงานที่กูเกิล) ข้อความดังกล่าวจึงถูกนำไปจุดประเด็นทันทีว่า Mayer คงเลิกใช้ Yahoo! Mail และกลับไปใช้ Gmail อย่างเป็นทางการ ซึ่งในเวลาต่อมา Mayer ได้ ทวีต ตอบโต้บอกว่าเนื้อหาส่วนนี้ถูกบิดเบือน เพราะเจตนาเป็นการพูดถึงการร่วมออกแบบ Gmail สมัยทำงานอยู่กูเกิล นอกจากนี้ Mayer ยัง ทวีต ว่าจะยังใช้ Yahoo! Mail ต่อไป (I will continue to use the excellent Yahoo Mail too.) ที่มา: Business Insider ภาพ @DaleJMurray This out-of-context comment was about Gmail’s design and how it has evolved since my work in the early days. https://t.co/ZQyTvjULlW — marissamayer (@marissamayer) June 14, 2017 I will continue to use the excellent Yahoo Mail too


Next detail…. :

อดีตซีอีโอยาฮู Marissa Mayer ได้ไปพูดในงานฟอรั่ม AccelerateHER ที่ลอนดอน โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่า ตนเตรียมกลับไปใช้ Gmail เพราะว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่า เพราะเป็นเครื่องมือที่ตนเป็นผู้ออกแบบเอง (Mayer เคยเป็นผู้ออกแบบ Gmail ตอนทำงานที่กูเกิล)

ข้อความดังกล่าวจึงถูกนำไปจุดประเด็นทันทีว่า Mayer คงเลิกใช้ Yahoo! Mail และกลับไปใช้ Gmail อย่างเป็นทางการ ซึ่งในเวลาต่อมา Mayer ได้ทวีตตอบโต้บอกว่าเนื้อหาส่วนนี้ถูกบิดเบือน เพราะเจตนาเป็นการพูดถึงการร่วมออกแบบ Gmail สมัยทำงานอยู่กูเกิล

นอกจากนี้ Mayer ยังทวีตว่าจะยังใช้ Yahoo! Mail ต่อไป (I will continue to use the excellent Yahoo Mail too.)

ที่มา: Business Insider ภาพ @DaleJMurray

alt=

This out-of-context comment was about Gmail’s design and how it has evolved since my work in the early days. https://t.co/ZQyTvjULlW

— marissamayer (@marissamayer) June 14, 2017

I will continue to use the excellent Yahoo Mail too. The team’s hard work paid off with a dramatically better product. https://t.co/ZQyTvjULlW

— marissamayer (@marissamayer) June 14, 2017

Source : Marissa Mayer บอกจะกลับไปใช้ Gmail – ต่อมาชี้แจงเพิ่มว่า Yahoo! Mail ก็ยังใช้อยู่

Be the first to comment on "Marissa Mayer บอกจะกลับไปใช้ Gmail – ต่อมาชี้แจงเพิ่มว่า Yahoo! Mail ก็ยังใช้อยู่"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*