Google บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์ก

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Google บริจาคเงินเป็นจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์กเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์มุขปาฐะ (Oral history) จากเหตุการณ์จราจลที่เหล่ากลุ่มรักร่วมเพศออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของพวกเขาที่โรงแรม Stonewall ในปี 1969 Chuck Schumer วุฒิสภาของสหรัฐฯ ประกาศว่าทาง Google บริจาคทุนให้กับศูนย์ชุมชนคนรักร่วมเพศที่นครนิวยอร์กเพื่อเป็นทุนในการเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โดย Schumer ยังกล่าวจุดประสงค์ของโครงการนี้อีกว่า “เพื่ออนุรักษ์สถานที่นี้ไว้ให้คนรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้และรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์การจราจลในอดีต และจะนำเงินนี้มาแปลงจากสถานที่มาเป็นในรูปแบบเนื้อหาดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงและเป็นบทเรียนให้กับคนนับล้านทั่วโลกได้” หัวหอกของโครงการบริจาคครั้งนี้คือ William Floyd หัวหน้างานด้านต่างประเทศของ Google และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงครบรอบ 50 ปีของประวัติศาสตร์ในปี 2019 ที่มา – Unicorn Booty ของคุณภาพจาก Wikimedia.org Topics:  Google LGBT


Read Continue…. :

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Google บริจาคเงินเป็นจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์กเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์มุขปาฐะ (Oral history) จากเหตุการณ์จราจลที่เหล่ากลุ่มรักร่วมเพศออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของพวกเขาที่โรงแรม Stonewall ในปี 1969

Chuck Schumer วุฒิสภาของสหรัฐฯ ประกาศว่าทาง Google บริจาคทุนให้กับศูนย์ชุมชนคนรักร่วมเพศที่นครนิวยอร์กเพื่อเป็นทุนในการเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โดย Schumer ยังกล่าวจุดประสงค์ของโครงการนี้อีกว่า “เพื่ออนุรักษ์สถานที่นี้ไว้ให้คนรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้และรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์การจราจลในอดีต และจะนำเงินนี้มาแปลงจากสถานที่มาเป็นในรูปแบบเนื้อหาดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงและเป็นบทเรียนให้กับคนนับล้านทั่วโลกได้”

หัวหอกของโครงการบริจาคครั้งนี้คือ William Floyd หัวหน้างานด้านต่างประเทศของ Google และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงครบรอบ 50 ปีของประวัติศาสตร์ในปี 2019

ที่มา – Unicorn Booty

alt=ของคุณภาพจาก Wikimedia.org

Topics: 

Source : Google บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์ก

Be the first to comment on "Google บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์ก"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*