FULL EP. Tech 21: iPhone 8 อาจเลื่อนเปิดตัวเพราะปัญหาระบบสแกนนิ้ว

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ Pacific Crest Security บริษัทวิจัยด้านการตลาดเผยข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับแอปเปิลว่า บริษัทกำลังประสบกับปัญหาการผลิตเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบใหม่ที่จะใช้กับไอโฟน 8 ที่จะเปิดตัวในปีนี้ ปัญหาดังกล่าวมาจากการซ่อนเซ็นเซอร์เข้าไปในกระจกบนหน้าจอ เพื่อขยายขนาดหน้าจอและลบปุ่มโฮมเดิมทิ้ง ซึ่งขั้นตอนนี้มีความซับซ้อนด้านงานวิศวกรรม จึงเป็นไปได้ที่แอปเปิลอาจจะไม่สามารถเปิดตัวไอโฟน 8 ได้ทันตามกำหนดการณ์เดิม คือเดือนกันยายนของทุกปี 


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

Pacific Crest Security บริษัทวิจัยด้านการตลาดเผยข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับแอปเปิลว่า บริษัทกำลังประสบกับปัญหาการผลิตเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบใหม่ที่จะใช้กับไอโฟน 8 ที่จะเปิดตัวในปีนี้ ปัญหาดังกล่าวมาจากการซ่อนเซ็นเซอร์เข้าไปในกระจกบนหน้าจอ เพื่อขยายขนาดหน้าจอและลบปุ่มโฮมเดิมทิ้ง ซึ่งขั้นตอนนี้มีความซับซ้อนด้านงานวิศวกรรม จึงเป็นไปได้ที่แอปเปิลอาจจะไม่สามารถเปิดตัวไอโฟน 8 ได้ทันตามกำหนดการณ์เดิม คือเดือนกันยายนของทุกปี 

Source : FULL EP. Tech 21: iPhone 8 อาจเลื่อนเปิดตัวเพราะปัญหาระบบสแกนนิ้ว

Be the first to comment on "FULL EP. Tech 21: iPhone 8 อาจเลื่อนเปิดตัวเพราะปัญหาระบบสแกนนิ้ว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


AutoBlogged