FULL EP. IMFคาดเศรษฐกิจโลกโตขึ้น

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รายการ Biz Feed  ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560 –  IMFคาดเศรษฐกิจโลกโตขึ้น –  ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ยืนยันไม่ไล่พนักงานออก –  เฟซบุ๊กออกแอปฯสนทนาในโลกเสมือนจริง –  'ทรัมป์' สั่งแก้การออกวีซ่าทำงานให้ต่างชาติ –  ออสเตรเลียเพิ่มกฎการออกวีซ่าทำงานให้ต่างชาติ –  Thailight เชียงใหม่เสนอตัวเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก –  CEO's Quote เวลาคือต้นทุนที่ราคาแพงที่สุด –  Biz Insight 'ระบบนิเวศ' คือจุดแข็งของแอปเปิล –  Start-Up Insight แอปฯจัดส่งแอลกอลฮอลบูมในสหรัฐฯ   


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

รายการ Biz Feed  ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560

–  IMFคาดเศรษฐกิจโลกโตขึ้น
–  ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ยืนยันไม่ไล่พนักงานออก
–  เฟซบุ๊กออกแอปฯสนทนาในโลกเสมือนจริง
–  'ทรัมป์' สั่งแก้การออกวีซ่าทำงานให้ต่างชาติ
–  ออสเตรเลียเพิ่มกฎการออกวีซ่าทำงานให้ต่างชาติ
–  Thailight เชียงใหม่เสนอตัวเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
–  CEO's Quote เวลาคือต้นทุนที่ราคาแพงที่สุด
–  Biz Insight 'ระบบนิเวศ' คือจุดแข็งของแอปเปิล
–  Start-Up Insight แอปฯจัดส่งแอลกอลฮอลบูมในสหรัฐฯ   

Source : FULL EP. IMFคาดเศรษฐกิจโลกโตขึ้น

Be the first to comment on "FULL EP. IMFคาดเศรษฐกิจโลกโตขึ้น"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*