FULL EP. สมชัยชูเลือกตั้งใน 90 วันแต่จะยังได้เป็น กกต.ไหม

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560 กกต.สมชัยเพิ่งพูดให้ชาวบ้านชื่นใจว่าหลังกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้จะจัดเลือกตั้งใน 90 วันไม่ต้องรอ 150 วันตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ แต่ตามร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งฉบับใหม่ สมชัยจะยังได้เป็น กกต.อยู่ไหม ขัดคุณสมบัติไหม เราจะได้รู้กันหลังกฎหมายประกาศใช้ ซึ่งต้องมีกรรมการสรรหาใน 15 วัน ประชุมชี้ขาดในอีก 15 วัน ขณะเดียวกัน ก็มาดูบทบัญญัติเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่จะมาแทน กกต.จังหวัด ว่าจะทำหน้าที่ได้จริงหรือ  


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560

กกต.สมชัยเพิ่งพูดให้ชาวบ้านชื่นใจว่าหลังกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้จะจัดเลือกตั้งใน 90 วันไม่ต้องรอ 150 วันตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ

แต่ตามร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งฉบับใหม่ สมชัยจะยังได้เป็น กกต.อยู่ไหม ขัดคุณสมบัติไหม เราจะได้รู้กันหลังกฎหมายประกาศใช้ ซึ่งต้องมีกรรมการสรรหาใน 15 วัน ประชุมชี้ขาดในอีก 15 วัน ขณะเดียวกัน ก็มาดูบทบัญญัติเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่จะมาแทน กกต.จังหวัด ว่าจะทำหน้าที่ได้จริงหรือ
 

Source : FULL EP. สมชัยชูเลือกตั้งใน 90 วันแต่จะยังได้เป็น กกต.ไหม

Be the first to comment on "FULL EP. สมชัยชูเลือกตั้งใน 90 วันแต่จะยังได้เป็น กกต.ไหม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*