Fraunhofer ประกาศยุติการออกไลเซนส์การใช้งาน MP3

สถาบันวิจัย Fraunhofer IIS ที่ถือครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับ MP3 ไว้ได้ออกประกาศยุติการออกไลเซนส์การใช้งานสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ MP3 รวมทั้ง ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้ MP3 กลายเป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์เสียงที่ได้รับความนิยมตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา พร้อมกับแนะนำให้ทุกคนไปใช้การเข้ารหัสแบบ AAC ที่ให้คุณภาพเสียงดีกว่าโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า MP3 ด้วย หลายสำนักข่าวเรียกประกาศนี้ว่าเป็นการประกาศว่า MP3 นั้นตายไปแล้วอย่างเป็นทางการ ( 1 , 2 ) แต่ช้าก่อน! เราไม่จำเป็นต้องไปอาลัยอาวรณ์กับไฟล์ MP3 แต่อย่างใด เพราะถึงแม้ว่าทางสถาบัน Fraunhofer จะยุติการอนุญาตใช้งานสิทธิบัตรไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้เราจะไม่สามารถใช้ไฟล์ MP3 ได้แต่อย่างใด กลับกันก็คือเราสามารถใช้งานมันได้อย่างอิสระกว่าเดิมเสียอีก เหตุผลที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศจากสถาบัน Fraunhofer ก็คือสิทธิบัตรใบสุดท้ายที่เกี่ยวกับ MP3 นั้นหมดอายุไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนใช้งาน MP3 ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตจากสถาบันก่อน และด้วยเหตุนี้เองทำให้ นักพัฒนาบางกลุ่มเริ่มดำเนินการทำให้ลินุกส์บางดิสโทรรองรับ MP3 แบบดีฟอลต์แล้ว แน่นอนว่าเมื่อไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ทางสถาบันก็ไม่จำเป็นต้องออกไลเซนส์ให้ใครอีกต่อไป รูปแบบการเข้ารหัสที่ใช้ในไฟล์ MP3 ถูกพัฒนาขึ้นที่สถาบันวิจัย Fraunhofer ตั้งแต่ในช่วงยุค 80 และได้รับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน MPEG ที่ประกาศใช้ในปี 1993 รูปแบบการเข้ารหัสนี้ได้รับความนิยมมากในยุคนั้นเนื่องจากสามารถให้คุณภาพเสียงใกล้เคียงกับซีดีแต่ใช้เนื้อที่แค่เพียงประมาณ 1 ใน 10 ของไฟล์ต้นฉบับเท่านั้น สำหรับในเมืองไทยคิดว่าหลายๆ คนในที่นี้น่าจะทันยุค “แผ่นประเทือง” ที่รวบรวมเพลงต่างๆ ไว้ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวกันอยู่ ใครมีความทรงจำอะไรดีๆ เกี่ยวกับแผ่นนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ที่มา – The Next Web , NPR , CNET Topics:  MP3 Patent Fraunhofer IIS


Read Continue…. :

สถาบันวิจัย Fraunhofer IIS ที่ถือครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับ MP3 ไว้ได้ออกประกาศยุติการออกไลเซนส์การใช้งานสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ MP3 รวมทั้ง ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้ MP3 กลายเป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์เสียงที่ได้รับความนิยมตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา พร้อมกับแนะนำให้ทุกคนไปใช้การเข้ารหัสแบบ AAC ที่ให้คุณภาพเสียงดีกว่าโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า MP3 ด้วย หลายสำนักข่าวเรียกประกาศนี้ว่าเป็นการประกาศว่า MP3 นั้นตายไปแล้วอย่างเป็นทางการ (1, 2)

แต่ช้าก่อน! เราไม่จำเป็นต้องไปอาลัยอาวรณ์กับไฟล์ MP3 แต่อย่างใด เพราะถึงแม้ว่าทางสถาบัน Fraunhofer จะยุติการอนุญาตใช้งานสิทธิบัตรไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้เราจะไม่สามารถใช้ไฟล์ MP3 ได้แต่อย่างใด กลับกันก็คือเราสามารถใช้งานมันได้อย่างอิสระกว่าเดิมเสียอีก

เหตุผลที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศจากสถาบัน Fraunhofer ก็คือสิทธิบัตรใบสุดท้ายที่เกี่ยวกับ MP3 นั้นหมดอายุไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนใช้งาน MP3 ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตจากสถาบันก่อน และด้วยเหตุนี้เองทำให้นักพัฒนาบางกลุ่มเริ่มดำเนินการทำให้ลินุกส์บางดิสโทรรองรับ MP3 แบบดีฟอลต์แล้ว แน่นอนว่าเมื่อไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ทางสถาบันก็ไม่จำเป็นต้องออกไลเซนส์ให้ใครอีกต่อไป

รูปแบบการเข้ารหัสที่ใช้ในไฟล์ MP3 ถูกพัฒนาขึ้นที่สถาบันวิจัย Fraunhofer ตั้งแต่ในช่วงยุค 80 และได้รับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน MPEG ที่ประกาศใช้ในปี 1993 รูปแบบการเข้ารหัสนี้ได้รับความนิยมมากในยุคนั้นเนื่องจากสามารถให้คุณภาพเสียงใกล้เคียงกับซีดีแต่ใช้เนื้อที่แค่เพียงประมาณ 1 ใน 10 ของไฟล์ต้นฉบับเท่านั้น สำหรับในเมืองไทยคิดว่าหลายๆ คนในที่นี้น่าจะทันยุค “แผ่นประเทือง” ที่รวบรวมเพลงต่างๆ ไว้ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวกันอยู่ ใครมีความทรงจำอะไรดีๆ เกี่ยวกับแผ่นนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ

ที่มา – The Next Web, NPR, CNET

Source : Fraunhofer ประกาศยุติการออกไลเซนส์การใช้งาน MP3

Be the first to comment on "Fraunhofer ประกาศยุติการออกไลเซนส์การใช้งาน MP3"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*