Facebook อัพเดตระบบจับพาดหัวข่าว Clickbait รอบนี้เพิ่มภาษาไทยด้วย

ทีมวิศวกรของ Facebook ได้อัพเดตเพิ่มเติมถึงกระบวนการจับพาดหัวข่าว Clickbait เพื่อให้ แสดงผลน้อยลงใน News Feed โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีสิ่งสำคัญเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้ ตรวจสอบพาดหัวข่าว Clickbait ที่ระดับโพสต์ จากเดิมที่ตรวจจับระดับเพจและโดเมนเว็บ พาดหัวข่าวที่ระบบจะมองเป็น Clickbait แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ พาดหัวข่าวที่ขาดข้อมูลสำคัญไม่บอกให้ครบ และพาดหัวข่าวที่โอเวอร์เกินจริง เพิ่มการตรวจสอบอีก 9 ภาษา จากเดิมมีแต่ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาไทย , เยอรมัน, อาราบิก, สเปน, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, อิตาลี, เวียดนาม และจีน ทีมวิศวกรของ Facebook อธิบายว่าพวกเขาได้นำพาดหัวข่าวนับแสนข่าว มาแยกหมวดหมู่จนพบรูปแบบว่าพาดหัวข่าวประเภทใดที่เข้าข่าย นั่นคือกลุ่มที่มักให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ตัวอย่าง: When She Looked Under Her Couch Cushions And Saw THIS…) และกลุ่มโอเวอร์เกินจริง (ตัวอย่าง: WOW! Ginger tea is the secret to everlasting youth. You’ve GOT to see this!) โดยดูจากลักษณะคำที่ใช้ในประโยค ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ระบบอีเมลใช้ดักสแปม Facebook บอกว่าผู้ผลิตเนื้อหาที่ใช้พาดหัวข่าวแบบ Clickbait จะได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนเพจที่แชร์เนื้อหาประเภทนี้ก็จะถูกลดการเห็นบน News Feed จนกว่าจะลดการโพสต์ประเภทนี้ลงนั่นเอง ที่มา: Facebook และ TechCrunch Topics:  Facebook


Read Continue…. :

ทีมวิศวกรของ Facebook ได้อัพเดตเพิ่มเติมถึงกระบวนการจับพาดหัวข่าว Clickbait เพื่อให้แสดงผลน้อยลงใน News Feed โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีสิ่งสำคัญเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้

  • ตรวจสอบพาดหัวข่าว Clickbait ที่ระดับโพสต์ จากเดิมที่ตรวจจับระดับเพจและโดเมนเว็บ
  • พาดหัวข่าวที่ระบบจะมองเป็น Clickbait แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ พาดหัวข่าวที่ขาดข้อมูลสำคัญไม่บอกให้ครบ และพาดหัวข่าวที่โอเวอร์เกินจริง
  • เพิ่มการตรวจสอบอีก 9 ภาษา จากเดิมมีแต่ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาไทย, เยอรมัน, อาราบิก, สเปน, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, อิตาลี, เวียดนาม และจีน

ทีมวิศวกรของ Facebook อธิบายว่าพวกเขาได้นำพาดหัวข่าวนับแสนข่าว มาแยกหมวดหมู่จนพบรูปแบบว่าพาดหัวข่าวประเภทใดที่เข้าข่าย นั่นคือกลุ่มที่มักให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ตัวอย่าง: When She Looked Under Her Couch Cushions And Saw THIS…) และกลุ่มโอเวอร์เกินจริง (ตัวอย่าง: WOW! Ginger tea is the secret to everlasting youth. You’ve GOT to see this!) โดยดูจากลักษณะคำที่ใช้ในประโยค ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ระบบอีเมลใช้ดักสแปม

Facebook บอกว่าผู้ผลิตเนื้อหาที่ใช้พาดหัวข่าวแบบ Clickbait จะได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนเพจที่แชร์เนื้อหาประเภทนี้ก็จะถูกลดการเห็นบน News Feed จนกว่าจะลดการโพสต์ประเภทนี้ลงนั่นเอง

ที่มา: Facebook และ TechCrunch

alt=

Topics: 

Source : Facebook อัพเดตระบบจับพาดหัวข่าว Clickbait รอบนี้เพิ่มภาษาไทยด้วย

Be the first to comment on "Facebook อัพเดตระบบจับพาดหัวข่าว Clickbait รอบนี้เพิ่มภาษาไทยด้วย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*