Facebook ลุยพัฒนาระบบพิมพ์ด้วยสมอง พิมพ์เร็วขึ้น 5 เท่าตัว

งานประชุมนักพัฒนาประจำปีของเฟซบุ๊ก Facebook F8 วันแรกนั้นอุดมไปด้วยเรื่องน่าสนใจ แต่งาน F8 ในวันที่ 2 นั้นน่าสนใจยิ่งกว่า โดยเฉพาะการเปิดผลงานของหน่วยวิจัยชื่อ Building 8 ซึ่งขายฝันเรื่องการใช้คลื่นสมองแทนมือในการพิมพ์ข้อความได้เร็วกว่า 5 เท่าตัว


Read more… :

งานประชุมนักพัฒนาประจำปีของเฟซบุ๊ก Facebook F8 วันแรกนั้นอุดมไปด้วยเรื่องน่าสนใจ แต่งาน F8 ในวันที่ 2 นั้นน่าสนใจยิ่งกว่า โดยเฉพาะการเปิดผลงานของหน่วยวิจัยชื่อ Building 8 ซึ่งขายฝันเรื่องการใช้คลื่นสมองแทนมือในการพิมพ์ข้อความได้เร็วกว่า 5 เท่าตัว

Source : Facebook ลุยพัฒนาระบบพิมพ์ด้วยสมอง พิมพ์เร็วขึ้น 5 เท่าตัว

Be the first to comment on "Facebook ลุยพัฒนาระบบพิมพ์ด้วยสมอง พิมพ์เร็วขึ้น 5 เท่าตัว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*