E3: "Super Mario Odyssey" ออก 27 ต.ค.

ในงานมหกรรมเกม E3 ประจำปี 2017 “นินเทนโด” ได้ออกมาเปิดเผยเทรลเลอร์ใหม่ล่าสุดของเกม “Super Mario Odyssey” พร้อมยืนยันว่าจะออกวางจำหน่ายบนเครื่องสวิตซ์ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้


Read Continue…. :

ในงานมหกรรมเกม E3 ประจำปี 2017 “นินเทนโด” ได้ออกมาเปิดเผยเทรลเลอร์ใหม่ล่าสุดของเกม “Super Mario Odyssey” พร้อมยืนยันว่าจะออกวางจำหน่ายบนเครื่องสวิตซ์ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้

Source : E3: "Super Mario Odyssey" ออก 27 ต.ค.

Be the first to comment on "E3: "Super Mario Odyssey" ออก 27 ต.ค."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*