CLIP Tonight Thailand : จับได้แล้ว 1 คนมือบึ้มป่วนใต้วงจรปิดมัดอีก 4 คน

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รองนายกฯประวิตร เผย จับผู้ต้องสงสัยระเบิดป่วนใต้ได้แล้ว 1 คนผลตรวจดีเอ็นเอพบเคยก่อเหตุ ขณะที่การตรวจสอบวงจรปิดยังพบผู้ต้องสงสัยอีก 4 คน  


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

รองนายกฯประวิตร เผย จับผู้ต้องสงสัยระเบิดป่วนใต้ได้แล้ว 1 คนผลตรวจดีเอ็นเอพบเคยก่อเหตุ ขณะที่การตรวจสอบวงจรปิดยังพบผู้ต้องสงสัยอีก 4 คน

 

Source : CLIP Tonight Thailand : จับได้แล้ว 1 คนมือบึ้มป่วนใต้วงจรปิดมัดอีก 4 คน

Be the first to comment on "CLIP Tonight Thailand : จับได้แล้ว 1 คนมือบึ้มป่วนใต้วงจรปิดมัดอีก 4 คน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*