CLIP In Her View : หมุดไม่ใช่ของ ‘โบราณ’

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ต้องเก่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่า “โบราณ” แล้วคุณค่าทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับอายุจริงหรือ?  


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ต้องเก่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่า “โบราณ” แล้วคุณค่าทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับอายุจริงหรือ?

 

Source : CLIP In Her View : หมุดไม่ใช่ของ ‘โบราณ’

Be the first to comment on "CLIP In Her View : หมุดไม่ใช่ของ ‘โบราณ’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*