NEWS

กรอ.ชี้อุบัติเหตุบ่อน้ำเสียเพราะประมาท เลินเล่อ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมแถลงเหตุนักศึกษาและพนักงาน พลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เสียชีวิต 5 ราย  วันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เตรียมแถลงชี้แจงเหตุนักศึกษาและพนักงาน พลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เสียชีวิต 5 ราย  หลังส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงจะชี้แจงข้อกฏหมาย และมาตรการกำกับดูแลโรงงานด้านความปลอดภัย    ก่อนหน้านี้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดจากความประมาท เลินเล่อของโรงงาน ที่อาจเปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียทิ้งไว้  แต่ยังไม่ยืนยันว่าเปิดฝาบ่อไว้เพื่อซ่อมบำรุงหรือไม่ โดยหลังจากนี้ จะออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ขณะที่ซีพีเอฟ ได้มอบเงินช่วยเหลือญาตผู้เสียชีวิต รายละ 3 ล้านบาท พร้อมดูแลการศึกษาบุตรผู้เสียชีวิต     

Read More

เจ้าชายแฮรีเผย เคยคิดสละฐานันดร

เจ้าชายแฮรีทรงเปิดเผยกับสื่ออังกฤษว่าทรงเคยคิดถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เนื่องจากทรงท้อแท้ในบทบาทพระราชวงศ์ พร้อมทรงยอมรับว่าการเข้ารับราชการทหารเป็นวิธีหลีกหนีจากภาระนี้ที่ดีที่สุด เจ้าชายแฮรี รัชทายาทลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ของอังกฤษ ประทานสัมภาษณ์แก่ The Mail หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ โดยทรงกล่าวภึงภาระอันหนักอึ้งของการเป็นสมาชิกราชวงศ์ ถึงขั้นที่เคยทรงคิดจะถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ แต่เมื่อทรงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็ทรงดำริว่าจะต้องทรงหาบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับพระองค์ในฐานันดรที่เป็นอยู่ให้ได้ เจ้าชายแฮรีในพระราชพิธีสวนสนามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เจ้าชายแฮรียังทรงยอมรับอีกด้วยว่าเมื่อครั้งที่ทรงรับราชการทหารอยู่นานถึง 10 ปี และได้ประจำการในอัฟกานิสถานถึง 2 ครั้ง เป็นการหลีกหนีจากพระภารกิจในฐานะราชวงศ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทรงประสบมา และยังทรงย้ำว่าการได้ป็นทหาร ทำให้ทรงรู้จักและเข้าพระทัยคนจากพื้นเพที่หลากหลายมากขึ้น เจ้าชายแฮรีขณะทรงรับราชการทหารในอัฟกานิสถานในฐานะนักขับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช อย่างไรก็ตาม เจ้าชายต้องทรงลาออกจากการเป็นทหารในกองทัพอังกฤษเมื่อปี 2007 หลังจากข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชน หลังจากนั้น เจ้าชายแฮรีทรงดูแลงานด้านการสาธารณกุศล และเสด็จเยือนต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หลายครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าชายแฮรีเพิ่ง ประทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร Newsweek ของสหรัฐฯ โดยทรงยืนยันว่าไม่มีใครในราชวงศ์อยากเป็นกษัตริย์หรือราชินี แต่ต้องทำหน้าที่เมื่อเวลามาถึง และยังทรงยอมรับว่าราชวงศ์อังกฤษในอนาคตจะไม่สามารถเป็นเหมือนในยุคของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้ แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สถาบันคงอยู่อย่างยั่งยืน 


ยูนิเซฟเผยเด็กไทยเกือบ 7 แสนคนไม่ได้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

องค์การยูนิเซฟ เผยผลสำรวจพบเด็กไทยเกือบ 7 แสนคนไม่ได้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจัยหลักคือความยากจน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับความยากจนที่มีผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในประเทศไทย พบว่า ความยากจนเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้เด็กในไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ในภาพรวมไทยมีเด็ก 9 ใน 10 คนของเด็กวัยประถม (อายุ 6-11 ปี) กำลังเรียนอยู่ในระดับประถม แต่เมื่อมาพิจารณาดูอัตราการเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุ พบว่า ฐานะครอบครัวส่งผลต่อการเข้าเรียนของเด็กอย่างชัดเจน เพราะมีเพียง 66.9% ของเด็กวัย 6 ปีจากครัวเรือนที่ยากจนมากที่กำลังเรียนในชั้น ป.1 เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก ซึ่งมีถึง 80.3% อีกทั้ง 1 ใน 5 คนของเด็กในครัวเรือนที่ยากจน และยากจนที่สุดไม่ได้เรียนในระดับมัธยม ขณะที่ในครัวเรือนที่ร่ำรวยที่สุดมีไม่ถึง 1 ใน 20 คน ที่ไม่ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดว่าภายในปี 2573 เด็กทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประถม และมัธยม ไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้หากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากฐานะครอบครัว และถิ่นที่อยู่อาศัย ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยกลยุทธ์ และทรัพยากรที่เหมาะสม ยูนิเซฟ ระบุอีกว่า ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ห่างไกล และขาดแคลน รวมถึง ปรับปรุงโครงการช่วยเหลือทางสังคมโดยเน้นไปที่เด็กขาดโอกาสมากที่สุด เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา รวมทั้ง ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน และนักเรียนที่ขาดโอกาส โดยเน้นทรัพยากรที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น ทุนการศึกษาของโรงเรียน การบรรจุครู และอุปกรณ์การเรียนการสอน “การพัฒนาการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการมีประชากรวัยหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาที่ดี จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และผลิตภาพของแรงงานประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน แต่ในไทยกลับมีเด็กที่ไม่ได้เรียนระดับชั้นมัธยมเกือบ 700,000 คน” ยูนิเซฟ ระบุ  ‘ยิ่งลักษณ์’ ฉลองแฟนเพจทะลุ 6 ล้านไลค์

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักพบปะแฟนเพจเฟซบุ๊ก ฉลองยอดไลค์ทะลุ 6 ล้าน  ขอบคุณที่ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างตลอดมา       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมพบปะตัวแทนแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการขอบคุณ ในโอกาสที่ยอดแฟนเพจเฟซบุ๊กทะลุ 6 ล้านไลค์ โดยมียอดผู้ติดล่าสุดอยู่ที่ 6,023,221 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่บ้านอดีตนายกรัฐมนตรี ภายในซอยโยธินพัฒนา 3 ในโอกาสนี้แฟนเพจได้จัดทำมิวสิควีดีโอบันทึกภารกิจ ตั้งแต่วันที่ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง กระทั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวขอบคุณผู้ที่มาให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันตลอดมา      เว็บไซต์ โซเชียลเบกเกอร์   จัดอันดับเพจการเมือง ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด โดย 5 อันดับแรก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีผู้ยอดแฟนเพจเฟซบุ๊กมากที่สุด มากกว่า 6 ล้านไลค์ (6,023,221) รองลงมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กว่า 2 ล้านไลค์ ( 2,821,165) อันดับสาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กว่า 2 ล้านไลค์ (2, 326,499) ตามด้วย นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์และพรรคประชาธิปัตย์ ตามลำดับ   


เสนอ ครม.พิจารณาแบบรถไฟไทย-จีน ก.ค.นี้  FULL EP.

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รายการ Voice News ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560 – เสนอ ครม.พิจารณาแบบรถไฟไทย-จีน ก.ค.นี้    – “ยิ่งลักษณ์”ฉลอง 6 ล้านไลค์แฟนเพจ – ​อุบัติเหตุรถน้ำมันคว่ำในปากีฯ ตาย 123 ราย เสนอ ครม.พิจารณาแบบรถไฟไทย-จีน ก.ค.นี้    กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแบบก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงแรก กรกฎาคมนี้  “ยิ่งลักษณ์”ฉลอง 6 ล้านไลค์แฟนเพจ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พบแฟนเพจฉลองยอดไลค์ทะลุ 6 ล้าน  อุบัติเหตุรถน้ำมันคว่ำในปากีฯ ตาย 123 ราย อุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำก่อนระเบิด ในปากีสถาน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 123 ราย 


ปตท.เร่งสอบหาเหตุแหล่งเจดีเอหยุดผลิต-พร้อมจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน

ปตท. เร่งประสานผู้ผลิตฯ ตรวจสอบเหตุแหล่งเจดีเอหยุดผลิต พร้อมจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน ลดผลกระทบผู้ใช้พลังงาน นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุอุปกรณ์ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ชำรุด ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวชั่วคราว นั้น ขณะนี้ ปตท.


‘ซาร์โก้’ คว้าโพลฯ โมโตจีพีครั้งแรกในชีวิต

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ โยฮัน ซาร์โก้ นักบิดดาวรุ่งชาวฝรั่งเศส จากทีมเทคทรี ยามาฮ่า แซงเข้าป้าย คว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่น รายการโมโตจีพี รายการดัตช์ กรังด์ปรีซ์ ที่เนเธอร์แลนด์       ศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี รายการดัตช์ กรังด์ปรีซ์ ที่เนเธอร์แลนด์ รอบจัดอันดับ โยฮัน ซาร์โก้ ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศส จากทีมเทคทรี ยามาฮ่า มาแรงแซงโค้งในรอบท้าย บิดเข้าป้ายด้วยเวลาดีที่สุด คว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่นไปครองได้เป็นครั้งแรกในการลงแข่งรุ่นใหญ่ ส่วนอันดับสอง เป็นมาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกชาวสเปน จากทีมเรปโซล ฮอนด้า ตามด้วยดานิโล่ เปตรุซซี่ จากอิตาลี ขณะที่ในรุ่นโมโตทู มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อโลเรนโซ่ บัลดาสซารี่ นักบิดชาวอิตาลี ควบคุมรถไม่อยู่จนเกิดเสียหลักล้มอย่างรุนแรง ก่อนจะหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่อาการล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว และไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด