AI มันสมองสำหรับ Chatbot 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ คอนโวแลป สตาร์ทอัพสัญชาติไทย นำปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยให้แชทบอท เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อตอบคำถามลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว พร้อมตั้งเป้าปีนี้จะมีลูกค้า 10-15 ราย ให้บริษัทช่วยพัฒนาแชทบอท แชทบอท เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสาร ที่มีลักษณะคล้ายกับ SIRI ของ Apple หน้าที่ของแชทบอท คือ บริการตอบคำถามลูกค้าแบบอัตโนมัติภายในเวลาอันรวดเร็ว ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ อีกทั้งสามารถเรียนรู้และจดจำคำพูดต่างๆได้ แม้แชทบอท จะถูกนำมาใช้ในธุรกิจบริการได้ราว 1 ปี แต่ยังมีข้อจำกัดด้านภาษาที่ถูกกำหนดไว้ตายตัว ไม่เข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ อาจทำให้ลูกค้าหรือคอโซเชียล หงุดหงิดกับการถามแชทบอทซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ซีทีโอ คอนโวแลป เล่าว่า หัวใจหลักของ Artificial Interlligenceหรือ A.I.เพราะคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติของคนไทย เอไอจึงเปรียบเหมือน“สมองกลอัจฉริยะ”ที่จะช่วยให้แชทบอทเรียนรู้ภาษาคน โดยเลือกใช้เทคโนโลยี IBM Watson ซึ่งเป็นเอไอชั้นนำของโลก และมีความแม่นยำสูงมาใช้กับแชทบอท  โดยส่วนใหญ่แชทบอทที่มีเอไอกว่าร้อยละ 80 จะตอบคำถามได้ แต่หากแชทบอท เจอคำถามที่ตอบไม่ได้ มันจะแจ้งให้ลูกค้ารอสักครู่ ก่อนที่มันจะไปเรียกคนมาช่วยตอบ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของบอทได้ ไม่เพียงแต่เอไอ จะช่วยให้แชทบอทตอบคำถามได้อย่างเดียว แต่เอไอยังสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น การวิเคราะห์อุปนิสัยของคนจากข้อความบนเฟซบุ๊ก หรือการเทรนด์ให้เอไอ อ่านข่าว ซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของเอไอ ที่กำลังถูกโปรแกรมเมอร์เทรนด์ให้อ่านข่าวทั่วโลก หากพิมพ์ตัวอย่างข้อความลงไปมันจะสแกนหาคีย์เวิร์ดนั้นและเชื่อมโยงหาข่าวที่เกี่ยวข้องทันที รวมทั้งการเทรนด์ ด้วยการให้จดจำรูปภาพก็ยังทำได้สบาย แม้คอนโวแลป จะเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งตั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา มีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยให้การตอบรับใช้งานแล้ว 5 ราย ทั้งสถาบันการเงิน ธุรกิจโฆษณา ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตอนนี้จะครีเอตแชทบอท ที่มีความพิเศษกับธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ คุณทัชพล เชื่อว่า ตลาดแชทบอทในไทยมีแนวโน้มเติบโต จึงวางเป้าหมายในปี 2560 จะมีลูกค้ากลุ่มธุรกิจในไทยอีก 10-15 ราย พร้อมกับพัฒนาความสามารถของแชทบอทให้มากขึ้น หากสำเร็จเราอาจได้เห็นแชทบอทใหม่ ที่เป็นมากกว่า ถาม-ตอบ แน่นอน     


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

คอนโวแลป สตาร์ทอัพสัญชาติไทย นำปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยให้แชทบอท เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อตอบคำถามลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว พร้อมตั้งเป้าปีนี้จะมีลูกค้า 10-15 ราย ให้บริษัทช่วยพัฒนาแชทบอท

แชทบอท เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสาร ที่มีลักษณะคล้ายกับ SIRI ของ Apple หน้าที่ของแชทบอท คือ บริการตอบคำถามลูกค้าแบบอัตโนมัติภายในเวลาอันรวดเร็ว ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ อีกทั้งสามารถเรียนรู้และจดจำคำพูดต่างๆได้

แม้แชทบอท จะถูกนำมาใช้ในธุรกิจบริการได้ราว 1 ปี แต่ยังมีข้อจำกัดด้านภาษาที่ถูกกำหนดไว้ตายตัว ไม่เข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ อาจทำให้ลูกค้าหรือคอโซเชียล หงุดหงิดกับการถามแชทบอทซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

ซีทีโอ คอนโวแลป เล่าว่า หัวใจหลักของ Artificial Interlligenceหรือ A.I.เพราะคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติของคนไทย เอไอจึงเปรียบเหมือน“สมองกลอัจฉริยะ”ที่จะช่วยให้แชทบอทเรียนรู้ภาษาคน โดยเลือกใช้เทคโนโลยี IBM Watson ซึ่งเป็นเอไอชั้นนำของโลก และมีความแม่นยำสูงมาใช้กับแชทบอท 

โดยส่วนใหญ่แชทบอทที่มีเอไอกว่าร้อยละ 80 จะตอบคำถามได้ แต่หากแชทบอท เจอคำถามที่ตอบไม่ได้ มันจะแจ้งให้ลูกค้ารอสักครู่ ก่อนที่มันจะไปเรียกคนมาช่วยตอบ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของบอทได้ ไม่เพียงแต่เอไอ จะช่วยให้แชทบอทตอบคำถามได้อย่างเดียว แต่เอไอยังสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น การวิเคราะห์อุปนิสัยของคนจากข้อความบนเฟซบุ๊ก หรือการเทรนด์ให้เอไอ อ่านข่าว ซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของเอไอ ที่กำลังถูกโปรแกรมเมอร์เทรนด์ให้อ่านข่าวทั่วโลก หากพิมพ์ตัวอย่างข้อความลงไปมันจะสแกนหาคีย์เวิร์ดนั้นและเชื่อมโยงหาข่าวที่เกี่ยวข้องทันที รวมทั้งการเทรนด์ ด้วยการให้จดจำรูปภาพก็ยังทำได้สบาย

แม้คอนโวแลป จะเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งตั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา มีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยให้การตอบรับใช้งานแล้ว 5 ราย ทั้งสถาบันการเงิน ธุรกิจโฆษณา ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตอนนี้จะครีเอตแชทบอท ที่มีความพิเศษกับธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ คุณทัชพล เชื่อว่า ตลาดแชทบอทในไทยมีแนวโน้มเติบโต จึงวางเป้าหมายในปี 2560 จะมีลูกค้ากลุ่มธุรกิจในไทยอีก 10-15 ราย พร้อมกับพัฒนาความสามารถของแชทบอทให้มากขึ้น หากสำเร็จเราอาจได้เห็นแชทบอทใหม่ ที่เป็นมากกว่า ถาม-ตอบ แน่นอน   

 

Source : AI มันสมองสำหรับ Chatbot 

Be the first to comment on "AI มันสมองสำหรับ Chatbot "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*