450 อาคาร ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

พพ. โชว์แผนอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง มีอาคารภาครัฐ-เอกชน  450 อาคาร เข้าร่วมแล้ว สามารถประหยัดพลังงานกว่า 225 ล้านหน่วย ประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 780 ล้านบาท พร้อมจับมือสถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรอาคารประหยัดพลังงาน นำร่องคณะสถาปัตยฯ 6 สถาบัน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยแผนอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 ล่าสุดมีอาคารภาครัฐและเอกชน 450 อาคาร เข้าร่วม สามารถประหยัดพลังงานได้ 225 ล้านหน่วย  และประหยัดค่าไฟสูงถึง 780 ล้านบาท  ก่อนหน้านี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการลงนามเอ็มโอยู ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กับภาคอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ อาทิ พฤกษา เรียลเอสเตท เซ็นทรัล พัฒนา อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปธรรม   ซึ่งขณะนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้า(61) รวมทั้งจับมือสถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรอาคารประหยัดพลังงาน นำร่องคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ธรรมศาสตร์ และเชียงใหม่                  ภายใต้กฎกระทรวงนี้ จะดำเนินการกับอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขึ้นไปก่อนในต้นปีหน้า (61) และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 5 พันตารางเมตร ในปี 2562 และปี 2563 กับอาคาร 2 พันตารางเมตรขึ้นไป


Next detail…. :

พพ. โชว์แผนอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง มีอาคารภาครัฐ-เอกชน  450 อาคาร เข้าร่วมแล้ว สามารถประหยัดพลังงานกว่า 225 ล้านหน่วย ประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 780 ล้านบาท พร้อมจับมือสถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรอาคารประหยัดพลังงาน นำร่องคณะสถาปัตยฯ 6 สถาบัน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยแผนอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 ล่าสุดมีอาคารภาครัฐและเอกชน 450 อาคาร เข้าร่วม สามารถประหยัดพลังงานได้ 225 ล้านหน่วย  และประหยัดค่าไฟสูงถึง 780 ล้านบาท 

ก่อนหน้านี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการลงนามเอ็มโอยู ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กับภาคอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ อาทิ พฤกษา เรียลเอสเตท เซ็นทรัล พัฒนา อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปธรรม  

ซึ่งขณะนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้า(61) รวมทั้งจับมือสถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรอาคารประหยัดพลังงาน นำร่องคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ธรรมศาสตร์ และเชียงใหม่                 

ภายใต้กฎกระทรวงนี้ จะดำเนินการกับอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขึ้นไปก่อนในต้นปีหน้า (61) และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 5 พันตารางเมตร ในปี 2562 และปี 2563 กับอาคาร 2 พันตารางเมตรขึ้นไป

Source : 450 อาคาร ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

Be the first to comment on "450 อาคาร ร่วมอนุรักษ์พลังงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*