3 ปี คสช. ชู ผลงานเด่นด้านความมั่นคง

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่  คสช. แถลงผลงาน 3 ปีชูผลงานเด่นด้านความมั่นคงทำให้บ้านเมืองสงบสุข เชื่อ ระเบิดโรงละครแห่งชาติหวังสร้างกระแสต้าน


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

 คสช. แถลงผลงาน 3 ปีชูผลงานเด่นด้านความมั่นคงทำให้บ้านเมืองสงบสุข เชื่อ ระเบิดโรงละครแห่งชาติหวังสร้างกระแสต้าน

Source : 3 ปี คสช. ชู ผลงานเด่นด้านความมั่นคง

Be the first to comment on "3 ปี คสช. ชู ผลงานเด่นด้านความมั่นคง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*