​อีก 20 ปี โลกต้องการนักบินเพิ่ม 5.3 แสนตำแหน่ง

แอร์บัส เผย ความต้องการเครื่องบินใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นเกือบ 35,000 ลำ  คิดเป็นมูลค่า 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ความต้องการนักบินเพิ่มขึ้น 530,000 ตำแหน่ง และวิศวกรซ่อมบำรุงอีก 550,000 ตำแหน่ง      แอร์บัส เปิดรายงานคาดการณ์ตลาดโลก ปี 2560-2579 (Global Market Forecast 2017-2036) ระบุว่า เครื่องบินโดยสารทั่วโลกที่มีความจุ 100 ที่นั่งขึ้นไป จะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ลำ เนื่องจากการขนส่งทางอากาศ ที่จะเติบโตร้อยละ 4.4 ต่อปี   ขณะที่ ตัวเลขของผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินครั้งแรกที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่นำไปใช้ในการเดินทางทางอากาศ การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว การเปิดเสรีของอุตสาหกรรมการบิน การเปิดเส้นทางบินใหม่ ตลอดจนการปรับโมเดลธุรกิจของสายการบิน เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการเครื่องบินโดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 34,170 ลำ  ขณะเดียวกันความต้องการเครื่องบินขนส่ง ก็เพิ่มขึ้นเป็น 730 ลำ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ฝูงบินเชิงพาณิชย์ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะขยายมากขึ้นเป็นสองเท่า ทำให้ตลาดมีความต้องการนักบินใหม่ เพิ่มขึ้น 530,000 ตำแหน่ง และวิศวกรซ่อมบำรุงอีก 550,000 ตำแหน่ง  กระตุ้นให้ธุรกิจบริการต่างๆ ทั่วโลกของแอร์บัสเติบโต ขณะที่แอร์บัส ได้ขยายเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 5 แห่ง เป็น 16 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี  นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ อย่างประเทศจีน อินเดีย ภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกา มีการเติบโตสูงที่สุด และในตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อม เช่น ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นเกือบสองเท่า คิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันตลาดเกิดใหม่มีประชากร 6.4 พันล้านคน จากประชากรโลกที่มีอยู่ 7.4 พันล้านคน ครองสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของการบริโภคภาคเอกชนโลกภายในปี 2579  นายจอห์น ลีฮีย์ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ และเครื่องบินแอร์บัสเชิงพาณิชย์ของแอร์บัส กล่าวว่า ทวีปเอเชียแปซิฟิก ยังเป็นกลไกของการเติบ โดยเฉพาะเมื่อจีน กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และภายในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า การส่งมอบเครื่องบินใหม่ไปยังกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิกจะครองสัดส่วนถึงร้อยละ 41 ตามมาด้วยทวีปยุโรป ร้อยละ 20 และทวีปอเมริกาเหนือร้อยละ 16 โดยจำนวนของผู้โดยสารที่เป็นชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เป็นเกือบ 5 พันล้านคน เนื่องจากการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ทำให้การโดยสารด้วยเครื่องบินสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 


Read more… :

แอร์บัส เผย ความต้องการเครื่องบินใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นเกือบ 35,000 ลำ  คิดเป็นมูลค่า 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ความต้องการนักบินเพิ่มขึ้น 530,000 ตำแหน่ง และวิศวกรซ่อมบำรุงอีก 550,000 ตำแหน่ง     

แอร์บัส เปิดรายงานคาดการณ์ตลาดโลก ปี 2560-2579 (Global Market Forecast 2017-2036) ระบุว่า เครื่องบินโดยสารทั่วโลกที่มีความจุ 100 ที่นั่งขึ้นไป จะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ลำ เนื่องจากการขนส่งทางอากาศ ที่จะเติบโตร้อยละ 4.4 ต่อปี  

ขณะที่ ตัวเลขของผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินครั้งแรกที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่นำไปใช้ในการเดินทางทางอากาศ การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว การเปิดเสรีของอุตสาหกรรมการบิน การเปิดเส้นทางบินใหม่ ตลอดจนการปรับโมเดลธุรกิจของสายการบิน เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการเครื่องบินโดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 34,170 ลำ  ขณะเดียวกันความต้องการเครื่องบินขนส่ง ก็เพิ่มขึ้นเป็น 730 ลำ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ฝูงบินเชิงพาณิชย์ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะขยายมากขึ้นเป็นสองเท่า ทำให้ตลาดมีความต้องการนักบินใหม่ เพิ่มขึ้น 530,000 ตำแหน่ง และวิศวกรซ่อมบำรุงอีก 550,000 ตำแหน่ง  กระตุ้นให้ธุรกิจบริการต่างๆ ทั่วโลกของแอร์บัสเติบโต ขณะที่แอร์บัส ได้ขยายเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 5 แห่ง เป็น 16 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ อย่างประเทศจีน อินเดีย ภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกา มีการเติบโตสูงที่สุด และในตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อม เช่น ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นเกือบสองเท่า คิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันตลาดเกิดใหม่มีประชากร 6.4 พันล้านคน จากประชากรโลกที่มีอยู่ 7.4 พันล้านคน ครองสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของการบริโภคภาคเอกชนโลกภายในปี 2579 

นายจอห์น ลีฮีย์ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ และเครื่องบินแอร์บัสเชิงพาณิชย์ของแอร์บัส กล่าวว่า ทวีปเอเชียแปซิฟิก ยังเป็นกลไกของการเติบ โดยเฉพาะเมื่อจีน กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และภายในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า การส่งมอบเครื่องบินใหม่ไปยังกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิกจะครองสัดส่วนถึงร้อยละ 41 ตามมาด้วยทวีปยุโรป ร้อยละ 20 และทวีปอเมริกาเหนือร้อยละ 16 โดยจำนวนของผู้โดยสารที่เป็นชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เป็นเกือบ 5 พันล้านคน เนื่องจากการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ทำให้การโดยสารด้วยเครื่องบินสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 

Source : ​อีก 20 ปี โลกต้องการนักบินเพิ่ม 5.3 แสนตำแหน่ง

Be the first to comment on "​อีก 20 ปี โลกต้องการนักบินเพิ่ม 5.3 แสนตำแหน่ง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*