​รำลึก 25ปี พฤษภาประชาธรรม

กองทัพบกส่งตัวแทนร่วมงานกิจกรรมรำลึก “25 ปี พฤษภาประชาธรรม” ญาติวีรชน นักวิชาการไม่อยากให้ประชาชนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในสังคมไทยเกิดขึ้นอีก ที่ลานสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรมของเมื่อวานนี้ (17พ.ค.) มีการจัดกิจกรรมรำลึก “25 ปี พฤษภาประชาธรรม”โดยปีนี้กองทัพบก ส่งพลตรีเฉลิม เรืองทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน พล.ต.เฉลิม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิศาสน์ ผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในครั้งนี้ จากเหตุการณ์ในปี 2535 และ 2553 ซึ่งสังคมไทยต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากที่คนไทยทุกคนจะลืมไม่ได้ ต้องจดจำเรื่องราวของผู้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ตลอดจนญาติผู้ได้รับผลกระทบทุกคนต้องจดจำไม่ให้บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก โดย กองทัพและตำรวจเป็นของประชาชนและยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกคนต่างรักชาติเหมือนกัน ด้าน นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนปี 35 กล่าวว่า25 ปีที่ผ่านไป บทเรียนที่ชัดเจนที่สุด ดังนั้นการมีตัวแทนจากกองทัพบกมาร่วมงานถือเป็นก้าวแรกที่สะท้อนว่า สังคมไม่ควรแบ่งฝ่าย การร่วมแสดงออกของตัวแทนจากกองทัพจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีปรองดองเลิกขัดแย้งกัน ขณะที่ นายโคทม อารียา นักสันติวิธี ในฐานะประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม กล่าวเช่นกันว่าไม่อยากให้ประชาชนเกิดการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในสังคมไทยเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนจากการสลายการชุมนุมในปี 2535แต่ยังหมายถึงการชุมนุมทางการเมืองในปี 2553 และเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยจากเดิมคนทั่วไปอาจมองว่า กองทัพกับประชาชนคือคู่ขัดแย้งในบางกรณีแต่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ เพราะมีตัวแทนจากกองทัพบกมาร่วมวางพวงมาลารำลึกด้วยจึงถือเป็นิมิตหมายใหม่ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าจะไม่ทะเลาเบาะแว้งและเริ่มต้นสร้างความสามัคคีปรองดองในอนาคต ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กจตุพร พรหมพันธุ์


Read all…. :

กองทัพบกส่งตัวแทนร่วมงานกิจกรรมรำลึก “25 ปี พฤษภาประชาธรรม” ญาติวีรชน นักวิชาการไม่อยากให้ประชาชนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในสังคมไทยเกิดขึ้นอีก

ที่ลานสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรมของเมื่อวานนี้ (17พ.ค.) มีการจัดกิจกรรมรำลึก “25 ปี พฤษภาประชาธรรม”โดยปีนี้กองทัพบก ส่งพลตรีเฉลิม เรืองทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน

พล.ต.เฉลิม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิศาสน์ ผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในครั้งนี้ จากเหตุการณ์ในปี 2535 และ 2553 ซึ่งสังคมไทยต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากที่คนไทยทุกคนจะลืมไม่ได้ ต้องจดจำเรื่องราวของผู้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ตลอดจนญาติผู้ได้รับผลกระทบทุกคนต้องจดจำไม่ให้บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก โดย กองทัพและตำรวจเป็นของประชาชนและยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกคนต่างรักชาติเหมือนกัน

ด้าน นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนปี 35 กล่าวว่า25 ปีที่ผ่านไป บทเรียนที่ชัดเจนที่สุด ดังนั้นการมีตัวแทนจากกองทัพบกมาร่วมงานถือเป็นก้าวแรกที่สะท้อนว่า สังคมไม่ควรแบ่งฝ่าย การร่วมแสดงออกของตัวแทนจากกองทัพจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีปรองดองเลิกขัดแย้งกัน

ขณะที่ นายโคทม อารียา นักสันติวิธี ในฐานะประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม กล่าวเช่นกันว่าไม่อยากให้ประชาชนเกิดการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในสังคมไทยเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนจากการสลายการชุมนุมในปี 2535แต่ยังหมายถึงการชุมนุมทางการเมืองในปี 2553 และเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยจากเดิมคนทั่วไปอาจมองว่า กองทัพกับประชาชนคือคู่ขัดแย้งในบางกรณีแต่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ เพราะมีตัวแทนจากกองทัพบกมาร่วมวางพวงมาลารำลึกด้วยจึงถือเป็นิมิตหมายใหม่ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าจะไม่ทะเลาเบาะแว้งและเริ่มต้นสร้างความสามัคคีปรองดองในอนาคต

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กจตุพร พรหมพันธุ์

Source : ​รำลึก 25ปี พฤษภาประชาธรรม

Be the first to comment on "​รำลึก 25ปี พฤษภาประชาธรรม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*