ไล่ล่าลำไย : รัฐล้วงลูกรากหญ้าเพื่อคุมสังคม?

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ทำเพลงโด่งดังแค่ครึ่งปี แต่วันนี้กระแสกล่าวหาทีมลำไยทำลายสังคมรุนแรงมาก ขุดต้นตอพบวาทกรรมมองคนเสพสื่อแบบซ้ายหันขวาหัน รากหญ้าคิดเองไม่ได้ ขณะเดียวกันก็กล่าวหาคนบันเทิงว่าขายเพศเหมือนคนไร้สติ เปิดปมมุมมองนี้สะท้อนผู้มีอำนาจมองสังคมไร้วิจารญาณ อยากสั่งรากหญ้าให้ได้ หรือไม่อย่างนั้นก็คือการหาช่องตั้งตัวเป็นผู้คุมกฎสังคมไม่สิ้นสุด ถึงแม้คนเสพสื่อจะไม่ได้ไร้สติอย่างที่ถูกกล่าวหา และในอดีตก็มีคนทำงานลักษณะนี้โดนโยนบาปว่าเป็นต้นตอความชั่วร้ายมาเยอะจนตายไปหลายคนแล้วก็ตาม


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ทำเพลงโด่งดังแค่ครึ่งปี แต่วันนี้กระแสกล่าวหาทีมลำไยทำลายสังคมรุนแรงมาก ขุดต้นตอพบวาทกรรมมองคนเสพสื่อแบบซ้ายหันขวาหัน รากหญ้าคิดเองไม่ได้ ขณะเดียวกันก็กล่าวหาคนบันเทิงว่าขายเพศเหมือนคนไร้สติ เปิดปมมุมมองนี้สะท้อนผู้มีอำนาจมองสังคมไร้วิจารญาณ อยากสั่งรากหญ้าให้ได้ หรือไม่อย่างนั้นก็คือการหาช่องตั้งตัวเป็นผู้คุมกฎสังคมไม่สิ้นสุด ถึงแม้คนเสพสื่อจะไม่ได้ไร้สติอย่างที่ถูกกล่าวหา และในอดีตก็มีคนทำงานลักษณะนี้โดนโยนบาปว่าเป็นต้นตอความชั่วร้ายมาเยอะจนตายไปหลายคนแล้วก็ตาม

Source : ไล่ล่าลำไย : รัฐล้วงลูกรากหญ้าเพื่อคุมสังคม?

Be the first to comment on "ไล่ล่าลำไย : รัฐล้วงลูกรากหญ้าเพื่อคุมสังคม?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*