ไม่รู้เท่าทัน ‘ดิจิทัล’ ไม่มีที่ยืนในโลกอนาคต  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดหลักสูตรรองรับนโยบาย 'ไทยแลนด์ 4.0' เน้นการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ด้านผู้ประกอบการ ย้ำความสำคัญทักษะภาษาอังกฤษ และรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจในโลกอนาคต           ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์  มัลติมีเดีย และบูติคโฮเทล ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นตรงกันว่า โลกในยุคปัจจุบัน ไม่สามารถมองข้าม 'เทคโนโลยีดิจิทัล' ได้อีกแล้ว เพราะแทบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ดังนั้น การรู้เท่าทัน และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษา คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอมรับว่า ทุกหลักสูตรได้นำเอาอุปกรณ์และสื่อในยุคดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เนื่องจากมีส่วนช่วยให้เกิดการต่อยอดงานสร้างสรรค์  ขณะที่การทักษะด้านภาษาอังกฤษ ก็มีความสำคัญ เพราะเป็นเสมือนกุญแจสู่การแสวงหาองค์ความรู้  ปีนี้(2560) เป็นปีแรกที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา หรือ B.B.A in Luxury Brand Management ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา ร่วมกับ Paris School of Business โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ได้รับกลิ่นอายเมืองแฟชั่นระดับโลก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดค้น หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0     


Read Continue…. :

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดหลักสูตรรองรับนโยบาย 'ไทยแลนด์ 4.0' เน้นการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ด้านผู้ประกอบการ ย้ำความสำคัญทักษะภาษาอังกฤษ และรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจในโลกอนาคต 
        
ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์  มัลติมีเดีย และบูติคโฮเทล ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นตรงกันว่า โลกในยุคปัจจุบัน ไม่สามารถมองข้าม 'เทคโนโลยีดิจิทัล' ได้อีกแล้ว เพราะแทบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ดังนั้น การรู้เท่าทัน และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษา

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอมรับว่า ทุกหลักสูตรได้นำเอาอุปกรณ์และสื่อในยุคดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เนื่องจากมีส่วนช่วยให้เกิดการต่อยอดงานสร้างสรรค์  ขณะที่การทักษะด้านภาษาอังกฤษ ก็มีความสำคัญ เพราะเป็นเสมือนกุญแจสู่การแสวงหาองค์ความรู้ 

ปีนี้(2560) เป็นปีแรกที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา หรือ B.B.A in Luxury Brand Management ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา ร่วมกับ Paris School of Business โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ได้รับกลิ่นอายเมืองแฟชั่นระดับโลก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดค้น หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
    

Source : ไม่รู้เท่าทัน ‘ดิจิทัล’ ไม่มีที่ยืนในโลกอนาคต  

Be the first to comment on "ไม่รู้เท่าทัน ‘ดิจิทัล’ ไม่มีที่ยืนในโลกอนาคต  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*