‘โสภณ’ ชี้เช่าที่ดิน 99 ปี ไม่ช่วยเศรษฐกิจ 

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย มองว่า การให้นักลงทุนต่างชาติ เช่าที่ดินในพื้นที่อีอีซี เป็นเวลา 99 ปี ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริง พร้อมแนะภาครัฐ ควรมีมาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เห็นว่า การที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ เช่าที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้ถึง 99 ปี  ถือเป็นการผูกขาดกับนักลงทุนต่างชาติมากเกินไป เพราะไม่มีการจัดเก็บค่าดูแล หรือค่าส่วนกลาง เช่น ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ขณะเดียวกัน มองว่า พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่ให้นักลงทุนต่างชาติ เช่าที่ดินเป็นเวลา 50 ปี ในความเป็นจริงแล้ว  นักลงทุนสามารถคืนทุนและมีกำไร ภายใน 30 ปี เช่น กรณีห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว เช่าที่การรถไฟฯ 30 ปี มีกำไรมหาศาล  หรือกลุ่มดุสิตธานี เช่าพื้นที่ 30 ปี และดอนเมือโทลล์เวย์ ทางด่วนขั้นที่ 2 ก็ล้วนเป็นสัญญา 30 ปี    นายโสภณ ยังระบุว่า การให้นักลงทุนต่างชาติ เช่าที่ดินในพื้นที่อีอีซี 99 ปี อาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่จะพิจารณาเสถียรภาพทางการเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิพิเศษทางด้านภาษี เช่น การลดภาษี หรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร ให้แก่บริษัทในช่วง 5-7 ปีแรก และความแน่นอนของนโยบายเป็นหลัก  จึงแนะนำรัฐบาล กำหนดเงื่อนไขภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชัดเจน เช่นเดียวกับต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ต้องเสียภาษีร้อยละ 1-3 ทุกปี เพื่อนำเงินไปพัฒนาประเทศ   ​ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ พ.ร.บ.อีอีซี  ใช้ถ้อยคำที่ระบุอยู่ในมาตรา 3 , 4 และ 5 ในพ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.


Read Continue…. :

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย มองว่า การให้นักลงทุนต่างชาติ เช่าที่ดินในพื้นที่อีอีซี เป็นเวลา 99 ปี ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริง พร้อมแนะภาครัฐ ควรมีมาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เห็นว่า การที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ เช่าที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้ถึง 99 ปี  ถือเป็นการผูกขาดกับนักลงทุนต่างชาติมากเกินไป เพราะไม่มีการจัดเก็บค่าดูแล หรือค่าส่วนกลาง เช่น ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 

ขณะเดียวกัน มองว่า พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่ให้นักลงทุนต่างชาติ เช่าที่ดินเป็นเวลา 50 ปี ในความเป็นจริงแล้ว  นักลงทุนสามารถคืนทุนและมีกำไร ภายใน 30 ปี เช่น กรณีห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว เช่าที่การรถไฟฯ 30 ปี มีกำไรมหาศาล  หรือกลุ่มดุสิตธานี เช่าพื้นที่ 30 ปี และดอนเมือโทลล์เวย์ ทางด่วนขั้นที่ 2 ก็ล้วนเป็นสัญญา 30 ปี   

นายโสภณ ยังระบุว่า การให้นักลงทุนต่างชาติ เช่าที่ดินในพื้นที่อีอีซี 99 ปี อาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่จะพิจารณาเสถียรภาพทางการเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิพิเศษทางด้านภาษี เช่น การลดภาษี หรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร ให้แก่บริษัทในช่วง 5-7 ปีแรก และความแน่นอนของนโยบายเป็นหลัก  จึงแนะนำรัฐบาล กำหนดเงื่อนไขภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชัดเจน เช่นเดียวกับต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ต้องเสียภาษีร้อยละ 1-3 ทุกปี เพื่อนำเงินไปพัฒนาประเทศ  

​ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ พ.ร.บ.อีอีซี  ใช้ถ้อยคำที่ระบุอยู่ในมาตรา 3 , 4 และ 5 ในพ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542  ซึ่งใช้มาตั้งแต่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ระบุว่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรรม ให้เช่าได้ 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี  และเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่า  ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงกัน เพื่อต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้ไม่เกิน 50 ปี ดังนั้น สิทธินี้จึงมีมาตั้งแต่ปี 2542 และรัฐบาลก็ตระหนักถึงความอ่อนไหวในประเด็นนี้ จึงใช้ถ้อยคำจากกฎหมายเดิม 

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. แล้ว และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม ครม. อีกครั้งในอีก 1-2 เดือนนี้ ก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาต่อไป   

Source : ‘โสภณ’ ชี้เช่าที่ดิน 99 ปี ไม่ช่วยเศรษฐกิจ 

Be the first to comment on "‘โสภณ’ ชี้เช่าที่ดิน 99 ปี ไม่ช่วยเศรษฐกิจ "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Get AutoBlogged