โจทย์ใหญ่เวทีพูดคุยสันติสุขใต้

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ การพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้า แต่ขณะเดียวกัน ยังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งในรอบเดือนเมษายนนี้ เกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องหลายจุดแล้วถึง 2 ครั้ง


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

การพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้า แต่ขณะเดียวกัน ยังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งในรอบเดือนเมษายนนี้ เกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องหลายจุดแล้วถึง 2 ครั้ง

Source : โจทย์ใหญ่เวทีพูดคุยสันติสุขใต้

Be the first to comment on "โจทย์ใหญ่เวทีพูดคุยสันติสุขใต้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*