โครงการ Tor ออกรายงานการบล็อคเว็บในประเทศไทย, Tor ไม่ถูกบล็อค และแต่ละ ISP บล็อคไม่ตรงกัน

Open Observatory of Network Interference (OONI) โครงการย่อยของโครงการ Tor ร่วม Sinar Project, และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ออกรายงานการบล็อคเว็บในประเทศไทย สำรวจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) 16 ราย ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2016 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 พบว่ากระบวนการบล็อคเว็บในไทยมีความแตกต่างออกไปตาม ISP แสดงให้เห็นว่า ISP ต้องตัดสินใจบล็อคเนื้อหาต่างๆ ด้วยตัวเอง รายงานยกตัวอย่าง dtac ที่บล็อคเว็บ nypost.com ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ขณะที่ ISP อื่นๆ สามารถเข้าเว็บได้ตามปกติ บางทีการบล็อคก็ไม่สม่ำเสมอ เช่น Wikileaks ที่เข้าได้จากทุก ISP มาโดยตลอดแต่ Realmove เพิ่งบล็อคช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เช่นกัน ด้านดีจากรายงานนี้คือโครงการ Tor เองไม่ได้ถูกบล็อคเลยจาก ISP ใดๆ แต่เว็บช่วยหลบการบล็อคบางส่วนกลับถูกบล็อคต่างๆ กันไปตาม ISP กระบวนการบล็อคเว็บมักใช้ DNS hiacking และพรอกซี่ HTTP เพื่อดักจับหน้าเว็บ กระบวนการนี้ดูจะเป็นแนวทางที่ ISP แต่ละรายเลือกใช้กันเอง ที่มา – OONI Topics:  Tor Thailand Internet Censorship


Read all…. :

Open Observatory of Network Interference (OONI) โครงการย่อยของโครงการ Tor ร่วม Sinar Project, และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ออกรายงานการบล็อคเว็บในประเทศไทย สำรวจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) 16 ราย ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2016 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 พบว่ากระบวนการบล็อคเว็บในไทยมีความแตกต่างออกไปตาม ISP แสดงให้เห็นว่า ISP ต้องตัดสินใจบล็อคเนื้อหาต่างๆ ด้วยตัวเอง

รายงานยกตัวอย่าง dtac ที่บล็อคเว็บ nypost.com ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ขณะที่ ISP อื่นๆ สามารถเข้าเว็บได้ตามปกติ บางทีการบล็อคก็ไม่สม่ำเสมอ เช่น Wikileaks ที่เข้าได้จากทุก ISP มาโดยตลอดแต่ Realmove เพิ่งบล็อคช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เช่นกัน

ด้านดีจากรายงานนี้คือโครงการ Tor เองไม่ได้ถูกบล็อคเลยจาก ISP ใดๆ แต่เว็บช่วยหลบการบล็อคบางส่วนกลับถูกบล็อคต่างๆ กันไปตาม ISP

กระบวนการบล็อคเว็บมักใช้ DNS hiacking และพรอกซี่ HTTP เพื่อดักจับหน้าเว็บ กระบวนการนี้ดูจะเป็นแนวทางที่ ISP แต่ละรายเลือกใช้กันเอง

ที่มา – OONI

No Description

Source : โครงการ Tor ออกรายงานการบล็อคเว็บในประเทศไทย, Tor ไม่ถูกบล็อค และแต่ละ ISP บล็อคไม่ตรงกัน

Be the first to comment on "โครงการ Tor ออกรายงานการบล็อคเว็บในประเทศไทย, Tor ไม่ถูกบล็อค และแต่ละ ISP บล็อคไม่ตรงกัน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*