แอปฯ ‘อสม.ออนไลน์’ คว้ารางวัลระดับโลก

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ แอปพลิเคชัน 'อสม.ออนไลน์' ตัวช่วยการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้สื่อสารแจ้งเหตุอาการโรคภัยในระดับชุมชนส่งตรงถึงคุณหมอ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากเอไอเอส คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานการเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 จาก ITU-UN   นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทในเรื่อง Digital  For Thais ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการทำธุรกิจ แต่เพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี ใน 4 ด้าน ได้แก่ สาธารณสุข เกษตร การศึกษา และสตาร์ตอัพ ขณะที่แอปพลิเคชัน​ “อสม.ออนไลน์” เป็นโครงการหนึ่งที่สร้างประโยชน์และเชื่อมต่อการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ  ด้านนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ เอไอเอส สามารถดึงเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” จนได้รับรางวัล WSIS 2017 Prizes Winner ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ หรือ ITU และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN โดยปีนี้มีผลงานจากทั่วโลกส่งเข้าประกวด 467 รายการ และคัดเลือกผู้ที่ได้รางวัล 18 รางวัล ซึ่งเอสไอเอสเป็นหนึ่งในนั้น ขณะที่ ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการนี้สามารถผนวกเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยงานสาธารณสุข ช่วยการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีอยู่ 10,000 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. 1 ล้านคน  ทั้งนี้ เอไอเอส ได้เริ่มให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว มาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมี อสม


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

แอปพลิเคชัน 'อสม.ออนไลน์' ตัวช่วยการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้สื่อสารแจ้งเหตุอาการโรคภัยในระดับชุมชนส่งตรงถึงคุณหมอ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากเอไอเอส คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานการเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 จาก ITU-UN 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทในเรื่อง Digital  For Thais ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการทำธุรกิจ แต่เพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี ใน 4 ด้าน ได้แก่ สาธารณสุข เกษตร การศึกษา และสตาร์ตอัพ ขณะที่แอปพลิเคชัน​ “อสม.ออนไลน์” เป็นโครงการหนึ่งที่สร้างประโยชน์และเชื่อมต่อการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ 

ด้านนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ เอไอเอส สามารถดึงเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” จนได้รับรางวัล WSIS 2017 Prizes Winner ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ หรือ ITU และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN โดยปีนี้มีผลงานจากทั่วโลกส่งเข้าประกวด 467 รายการ และคัดเลือกผู้ที่ได้รางวัล 18 รางวัล ซึ่งเอสไอเอสเป็นหนึ่งในนั้น

ขณะที่ ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการนี้สามารถผนวกเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยงานสาธารณสุข ช่วยการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีอยู่ 10,000 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. 1 ล้านคน 

ทั้งนี้ เอไอเอส ได้เริ่มให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว มาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมี อสม. ดาวน์โหลดแล้ว 3,000 ราย และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ใช้แอปฯ เพิ่มขึ้น เอไอเอส จึงจัดโครงการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เงินรางวัลมูลค่ารวม 7 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคมนี้(60) 
 

Source : แอปฯ ‘อสม.ออนไลน์’ คว้ารางวัลระดับโลก

Be the first to comment on "แอปฯ ‘อสม.ออนไลน์’ คว้ารางวัลระดับโลก"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*