แฟนร็อคแมนผุดโปรแกรม "Mega Maker" สร้างด่านในเกมได้เอง

แฟนร็อคแมนผุดโปรแกรม “Mega Maker” บนพีซี ให้ผู้เล่นออกแบบด่านในเกมเองพร้อมแบ่งปันกับคนอื่นแบบออนไลน์ ลักษณะคล้ายกับมาริโอเมกเกอร์ของนินเทนโด


Read all…. :

แฟนร็อคแมนผุดโปรแกรม “Mega Maker” บนพีซี ให้ผู้เล่นออกแบบด่านในเกมเองพร้อมแบ่งปันกับคนอื่นแบบออนไลน์ ลักษณะคล้ายกับมาริโอเมกเกอร์ของนินเทนโด

Source : แฟนร็อคแมนผุดโปรแกรม "Mega Maker" สร้างด่านในเกมได้เอง

Be the first to comment on "แฟนร็อคแมนผุดโปรแกรม "Mega Maker" สร้างด่านในเกมได้เอง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*