แนะ ‘กสทช.’ ชี้ลงทะเบียนซิมมือถือให้สแกนนิ้ว-หน้า    

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ออกมาระบุว่าเห็นด้วยกับผลการศึกษาของ สปท.ที่เสนอให้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือด้วยการสแกนนิ้วมือและใบหน้า แต่ก็บอกว่าควรเป็นอำนาจของ กสทช.ที่พิจารณา นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กล่าวถึงกรณีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบ รายงานการปฏิรูปสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าวมีประเด็นให้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือด้วยการสแกนนิ้วมือและใบหน้า เพราะมีความจำเป็นในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในด้านการนำเข้าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการก่อร้ายในอนาคต แต่มองว่าไม่ใช่อำนาจของ สปท. แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ก่อนระบุไม่ห็นด้วยกับการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพราะมองว่าในมุมของรัฐต้องการความปลอดภัยระดับชาติ (National Security) แต่ประชาชนต้องการความเป็นส่วนตัว  ซึ่งหากเป็นจริงก็จะเป็นเชิงลบกับรัฐบาล พร้อมเชื่อว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ซิงเกิลเกตเวย์       นายปริญญา ยังเห็นด้วยให้มีการเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพราะทุกวันนี้มีเม็ดเงินออกจากประเทศเดือนละ 3-4 พันล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลเอาจริงเอาจังเชื่อว่าผู้ประกอบการต่างประเทศจะยอมทำตามกติกา สำหรับรายงานเรื่องผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สปท.เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสนอให้คณะรัฐมนตรีนำไปพิจารณาต่อไป


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ออกมาระบุว่าเห็นด้วยกับผลการศึกษาของ สปท.ที่เสนอให้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือด้วยการสแกนนิ้วมือและใบหน้า แต่ก็บอกว่าควรเป็นอำนาจของ กสทช.ที่พิจารณา

นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กล่าวถึงกรณีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบ รายงานการปฏิรูปสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าวมีประเด็นให้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือด้วยการสแกนนิ้วมือและใบหน้า เพราะมีความจำเป็นในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในด้านการนำเข้าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการก่อร้ายในอนาคต แต่มองว่าไม่ใช่อำนาจของ สปท. แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช.

ก่อนระบุไม่ห็นด้วยกับการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพราะมองว่าในมุมของรัฐต้องการความปลอดภัยระดับชาติ (National Security) แต่ประชาชนต้องการความเป็นส่วนตัว  ซึ่งหากเป็นจริงก็จะเป็นเชิงลบกับรัฐบาล พร้อมเชื่อว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ซิงเกิลเกตเวย์ 
    
นายปริญญา ยังเห็นด้วยให้มีการเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพราะทุกวันนี้มีเม็ดเงินออกจากประเทศเดือนละ 3-4 พันล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลเอาจริงเอาจังเชื่อว่าผู้ประกอบการต่างประเทศจะยอมทำตามกติกา

สำหรับรายงานเรื่องผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สปท.เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสนอให้คณะรัฐมนตรีนำไปพิจารณาต่อไป

Source : แนะ ‘กสทช.’ ชี้ลงทะเบียนซิมมือถือให้สแกนนิ้ว-หน้า    

Be the first to comment on "แนะ ‘กสทช.’ ชี้ลงทะเบียนซิมมือถือให้สแกนนิ้ว-หน้า    "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*