แนวทางร่วมมืออาเซียน แก้ปัญหาค้ามนุษย์

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเสวนาเพื่อหาทางออกของปัญหาการค้ามนุษย์ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จัดเสวนา 'การแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์ กับผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก' โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ในฐานะสื่อมวลชน ที่ได้รับรางวัลข่าวดีเด่นต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ซึ่งนำข้อมูลการค้ามนุษย์ในกลุ่มขอทานเด็กชาวกัมพูชา  ด้าน นายกสมาคมศริสจักรพันธมิตร หนึ่งในองค์กรการกุศล ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ เสนอแนวทาง 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐ ประชาชน และองค์กร ควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของแต่ละประเทศ เพื่อทำงานร่วมกัน  ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปจัดทำประกาศเจตนารมณ์ หาความร่วมมือ ช่วยเหลือ และป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐจากประเทศ CLMV คือ กัมพูชา  ลาว  เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วมด้วย  


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเสวนาเพื่อหาทางออกของปัญหาการค้ามนุษย์ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จัดเสวนา 'การแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์ กับผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก' โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ในฐานะสื่อมวลชน ที่ได้รับรางวัลข่าวดีเด่นต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ซึ่งนำข้อมูลการค้ามนุษย์ในกลุ่มขอทานเด็กชาวกัมพูชา 

ด้าน นายกสมาคมศริสจักรพันธมิตร หนึ่งในองค์กรการกุศล ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ เสนอแนวทาง 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐ ประชาชน และองค์กร ควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของแต่ละประเทศ เพื่อทำงานร่วมกัน 

ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปจัดทำประกาศเจตนารมณ์ หาความร่วมมือ ช่วยเหลือ และป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐจากประเทศ CLMV คือ กัมพูชา  ลาว  เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วมด้วย

 

Source : แนวทางร่วมมืออาเซียน แก้ปัญหาค้ามนุษย์

Be the first to comment on "แนวทางร่วมมืออาเซียน แก้ปัญหาค้ามนุษย์"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*