แคนาดาลงนามข้อตกลงด้านการบินร่วมกับไทย

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ แคนาดา และไทยสนับสนุนความร่วมมือด้านการขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ โดยหวังจะส่งเสริมโอกาสด้านการแข่งขันและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ร่วมกันต่อไปในอนาคต  เว็บไซต์ มาร์เก็ตวอทช์ และบริษัทวิจัยข้อมูลด้านการบินระหว่างประเทศ CAPA (คาปา) รายงานว่าตัวแทนของแคนาดาและไทยร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการบินพลเรือนของทั้ง สองประเทศไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้มีการพัฒนาและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้โดยสารและนักลงทุนของทั้งสองประเทศในอนาคต ด้าน นายมาร์ก กาโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของแคนาดา ระบุว่าข้อตกลงฉบับใหม่จะถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงเดิมเมื่อปี 1989 โดยจะเปิดโอกาสให้สายการบินของแคนาดาและไทยเพิ่มเส้นทางการบินไปยังเมือง ต่างๆ ของประเทศคู่สัญญาได้อีก 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิ่มเงื่อนไขที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องข้อตกลงโค้ดแชร์ หรือการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันระหว่างสายการบินของทั้งสองประเทศ อย่าง ไรก็ตาม นายกาโนระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นเพียงการลงนามในระดับปฏิบัติการ เพื่อเปิดทางให้ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนร่วมกันได้ ทันทีว่าจะเปิดบริการเส้นทางบินใหม่อย่างไร หรือจะมีเงื่อนไขการดำเนินการแบบใด แต่จะยังไม่มีการลงนามรับรองอย่างเป็นทางการในระดับประเทศ เพราะต้องศึกษาข้อมูลและประเมินผลเสียก่อน  การพัฒนาความร่วมมือด้าน การบินระหว่างแคนาดาและไทย เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายสนับสนุนธุรกิจการบินและการคมนาคมทางอากาศของ แคนาดาที่เรียกว่า Blue Sky Policy ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรม การบิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2006 ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงแคนาดากับประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย นาย ฟรองซัวส์ ฟิลิปป์ ชอมปาญ รัฐมนตรีด้านการค้าระหว่างประเทศของแคนาดา ระบุว่าการพัฒนาเส้นทางการบินจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจและเข้า ถึงตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่มเส้นทางการบินระหว่างสองประเทศไม่เพียงแต่จะส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงการประกอบธุรกิจด้านการขนส่งลอจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกแก่ นักลงทุนระหว่างประเทศด้วย  จากข้อมูลของทางการแคนาดา ระบุว่าไทยเป็นประเทศคู่สัญญาลำดับที่ 100 ที่เจรจาต่อรองเรื่องการพัฒนาเส้นทางการบินภายใต้นโยบายบลูสกาย และไทยเป็นประเทศคู่ค้าที่น่าสนใจ เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 6 ของแคนาดา และปีนี้ถือเป็นปีที่ 40 ที่แคนาดาเป็นประเทศภาคีทางการค้าของอาเซียนด้วย ส่วนไทยเป็นลูกค้าด้านการบินอันดับที่ 29 ของแคนาดา


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

แคนาดา และไทยสนับสนุนความร่วมมือด้านการขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ โดยหวังจะส่งเสริมโอกาสด้านการแข่งขันและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ร่วมกันต่อไปในอนาคต 

เว็บไซต์ มาร์เก็ตวอทช์ และบริษัทวิจัยข้อมูลด้านการบินระหว่างประเทศ CAPA (คาปา) รายงานว่าตัวแทนของแคนาดาและไทยร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการบินพลเรือนของทั้ง สองประเทศไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้มีการพัฒนาและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้โดยสารและนักลงทุนของทั้งสองประเทศในอนาคต

ด้าน นายมาร์ก กาโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของแคนาดา ระบุว่าข้อตกลงฉบับใหม่จะถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงเดิมเมื่อปี 1989 โดยจะเปิดโอกาสให้สายการบินของแคนาดาและไทยเพิ่มเส้นทางการบินไปยังเมือง ต่างๆ ของประเทศคู่สัญญาได้อีก 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิ่มเงื่อนไขที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องข้อตกลงโค้ดแชร์ หรือการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันระหว่างสายการบินของทั้งสองประเทศ

อย่าง ไรก็ตาม นายกาโนระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นเพียงการลงนามในระดับปฏิบัติการ เพื่อเปิดทางให้ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนร่วมกันได้ ทันทีว่าจะเปิดบริการเส้นทางบินใหม่อย่างไร หรือจะมีเงื่อนไขการดำเนินการแบบใด แต่จะยังไม่มีการลงนามรับรองอย่างเป็นทางการในระดับประเทศ เพราะต้องศึกษาข้อมูลและประเมินผลเสียก่อน 

การพัฒนาความร่วมมือด้าน การบินระหว่างแคนาดาและไทย เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายสนับสนุนธุรกิจการบินและการคมนาคมทางอากาศของ แคนาดาที่เรียกว่า Blue Sky Policy ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรม การบิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2006 ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงแคนาดากับประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย

นาย ฟรองซัวส์ ฟิลิปป์ ชอมปาญ รัฐมนตรีด้านการค้าระหว่างประเทศของแคนาดา ระบุว่าการพัฒนาเส้นทางการบินจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจและเข้า ถึงตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่มเส้นทางการบินระหว่างสองประเทศไม่เพียงแต่จะส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงการประกอบธุรกิจด้านการขนส่งลอจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกแก่ นักลงทุนระหว่างประเทศด้วย 

จากข้อมูลของทางการแคนาดา ระบุว่าไทยเป็นประเทศคู่สัญญาลำดับที่ 100 ที่เจรจาต่อรองเรื่องการพัฒนาเส้นทางการบินภายใต้นโยบายบลูสกาย และไทยเป็นประเทศคู่ค้าที่น่าสนใจ เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 6 ของแคนาดา และปีนี้ถือเป็นปีที่ 40 ที่แคนาดาเป็นประเทศภาคีทางการค้าของอาเซียนด้วย ส่วนไทยเป็นลูกค้าด้านการบินอันดับที่ 29 ของแคนาดา

Source : แคนาดาลงนามข้อตกลงด้านการบินร่วมกับไทย

Be the first to comment on "แคนาดาลงนามข้อตกลงด้านการบินร่วมกับไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*