‘เสกสรรค์’ แวะสังเวียนมองการเมืองไทยยุค 4.0"

'เสกสรรค์ ประเสริฐกุล'  ชี้ 'การเมืองไทย' ในอนาคตเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองกับชนชั้นนำ 'เสกสรรค์ ประเสริฐกุล' นักวิชาการอาวุโสด้านรัฐศาาตร์ กล่าวปาฐกถานำให้แก่การเสวนาทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การเมืองไทย กับสังคม 4.0” ชี้ชนชั้นนำไทยในระบบราชการได้กลับมาสถาปนาอำนาจทางการเมืองของตนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนแนวโน้มอนาคต อาจกลายเป็นการเมืองแบบเกี้ยเซี๊ย หรือกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองกับชนชั้นนำที่แหลมคมขึ้น โดยอาจารย์เสกสรรค์ได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงพื้นฐานของสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ว่าตั้งแต่การเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาจนถึงการรัฐประหารปี 2557 และการร่างรัฐธรรมนูญ ล้วนเป็นเรื่องของความพยายามกลับมาสถาปนาอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐอีกครั้ง หลังจากถูกสั่นคลอนไปในระหว่างที่ประเทศได้ผ่านระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่ทำให้ชนชั้นนำใหม่จากภาคเอกชนและการเมืองมวลชนเริ่มมีพลังต่อรองมากขึ้น ทั้งนี้ อาจารย์เสกสรรค์ยังได้วิเคราะห์ว่าการเข้ายึดอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐในครั้งนี้ ยังได้พยายามที่จะฟื้นบทบาทของตนกับทุนนิยมโลกาภิวัฒน์อีกครั้งด้วย โดยจะเห็นได้จากการออกแบบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการใช้โครงสร้างของบริษัทประชารัฐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมีเนื้อหาที่สนับสนุนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ มากกว่าการพัฒนาจากกลุ่มชนชั้นล่างในแบบประชานิยม แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ชนชั้นนำภาครัฐเหล่านี้ พยายามผลักดันทิศทางการเมืองให้เป็นแบบแบบจารีตเก่า แต่ก็พยายามผลักดันเศรษฐกิจให้เป็นแบบใหม่ด้วย ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นความขัดแย้งในตัวเอง และเป็นความท้าทายที่น่าจับตามองในอนาคตข้างหน้าต่อไป ทั้งนี้ ส่วนตนมองว่าการเมืองไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สองทาง ทางแรกคือชนชั้นนำทุกฝ่ายอาจจะมาหาทางประนีประนอมกันในระบบการเมือง หรือพรรคการเมืองของชนชั้นนำใหม่ อาจจะมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับชนชั้นนำภาครัฐ และการเมืองภาคประชาชนจะมีความอ่อนแอลงไป


Read more… :

'เสกสรรค์ ประเสริฐกุล'  ชี้ 'การเมืองไทย' ในอนาคตเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองกับชนชั้นนำ

'เสกสรรค์ ประเสริฐกุล' นักวิชาการอาวุโสด้านรัฐศาาตร์ กล่าวปาฐกถานำให้แก่การเสวนาทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การเมืองไทย กับสังคม 4.0” ชี้ชนชั้นนำไทยในระบบราชการได้กลับมาสถาปนาอำนาจทางการเมืองของตนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนแนวโน้มอนาคต อาจกลายเป็นการเมืองแบบเกี้ยเซี๊ย หรือกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองกับชนชั้นนำที่แหลมคมขึ้น

โดยอาจารย์เสกสรรค์ได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงพื้นฐานของสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ว่าตั้งแต่การเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาจนถึงการรัฐประหารปี 2557 และการร่างรัฐธรรมนูญ ล้วนเป็นเรื่องของความพยายามกลับมาสถาปนาอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐอีกครั้ง หลังจากถูกสั่นคลอนไปในระหว่างที่ประเทศได้ผ่านระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่ทำให้ชนชั้นนำใหม่จากภาคเอกชนและการเมืองมวลชนเริ่มมีพลังต่อรองมากขึ้น

ทั้งนี้ อาจารย์เสกสรรค์ยังได้วิเคราะห์ว่าการเข้ายึดอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐในครั้งนี้ ยังได้พยายามที่จะฟื้นบทบาทของตนกับทุนนิยมโลกาภิวัฒน์อีกครั้งด้วย โดยจะเห็นได้จากการออกแบบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการใช้โครงสร้างของบริษัทประชารัฐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมีเนื้อหาที่สนับสนุนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ มากกว่าการพัฒนาจากกลุ่มชนชั้นล่างในแบบประชานิยม

แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ชนชั้นนำภาครัฐเหล่านี้ พยายามผลักดันทิศทางการเมืองให้เป็นแบบแบบจารีตเก่า แต่ก็พยายามผลักดันเศรษฐกิจให้เป็นแบบใหม่ด้วย ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นความขัดแย้งในตัวเอง และเป็นความท้าทายที่น่าจับตามองในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ทั้งนี้ ส่วนตนมองว่าการเมืองไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สองทาง ทางแรกคือชนชั้นนำทุกฝ่ายอาจจะมาหาทางประนีประนอมกันในระบบการเมือง หรือพรรคการเมืองของชนชั้นนำใหม่ อาจจะมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับชนชั้นนำภาครัฐ และการเมืองภาคประชาชนจะมีความอ่อนแอลงไป

Source : ‘เสกสรรค์’ แวะสังเวียนมองการเมืองไทยยุค 4.0"

Be the first to comment on "‘เสกสรรค์’ แวะสังเวียนมองการเมืองไทยยุค 4.0""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*