เร่งแผนงานสถาบันนวัตกรรมเกษตรดัน Smart Farmer

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ กรมการค้าต่างประเทศ เร่งแผนงานสถาบันนวัตกรรมเกษตร ผลักดัน Smart Farmer  นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากมีมติครม. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ API  ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2559 ล่าสุดได้มีการประชุมบอร์ด เพื่อนำเสนอโครงการและสินค้าที่จะนำไปโปรโมท ได้แก่ กลุ่มอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งเป็นสินค้ามีศักยภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้แก่ผู้ผลิตนวัตกรรม ทั้งเรื่องการขอใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมจะทำหน้าที่ตัวกลาง ประสานงานผู้เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อทำให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ออกมา สามารถเข้าสู่การพาณิชย์ได้สะดวกขึ้น  ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งทำแผน ซึ่งผ่านการจับมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะโครงการสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ของกระทรวงเกษตร ซึ่งมีการแบ่งงานกันชัดเจนมากขึ้น     


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

กรมการค้าต่างประเทศ เร่งแผนงานสถาบันนวัตกรรมเกษตร ผลักดัน Smart Farmer 

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากมีมติครม. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ API  ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2559 ล่าสุดได้มีการประชุมบอร์ด เพื่อนำเสนอโครงการและสินค้าที่จะนำไปโปรโมท ได้แก่ กลุ่มอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งเป็นสินค้ามีศักยภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้แก่ผู้ผลิตนวัตกรรม ทั้งเรื่องการขอใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมจะทำหน้าที่ตัวกลาง ประสานงานผู้เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อทำให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ออกมา สามารถเข้าสู่การพาณิชย์ได้สะดวกขึ้น 

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งทำแผน ซึ่งผ่านการจับมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะโครงการสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ของกระทรวงเกษตร ซึ่งมีการแบ่งงานกันชัดเจนมากขึ้น 

 

 

Source : เร่งแผนงานสถาบันนวัตกรรมเกษตรดัน Smart Farmer

Be the first to comment on "เร่งแผนงานสถาบันนวัตกรรมเกษตรดัน Smart Farmer"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*