เรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ 1 บาท มีผล 21 มิ.ย.นี้  

กรมเจ้าท่า ประกาศปรับลดค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา-คลองแสนแสบ 1 บาท และเรือข้ามฟาก 50 สตางค์ มีผล 21 มิ.ย.นี้ หลังราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง กรมเจ้าท่า ประกาศปรับลดค่าโดยสารเรือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  50 สต. – 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้ เป็นผลจากราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง ระหว่าง 21.01-25.00 บาทต่อลิตร ติดต่อกัน 10 วัน ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารใหม่ จะเป็นดังนี้  -เรือด่วนเจ้าพระยา ประเภทเรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12 บาทต่อคน (ตามระยะ)  -เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาทต่อคน  -เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 บาทต่อคน  -เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12-19-31 บาทต่อคน (ตามระยะ)  -เรือโดยสารในคลองแสนแสบ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 บาทต่อคน (ตามระยะ)  สำหรับเรือโดยสารข้ามฟาก เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง , ท่าช้าง-วังหลัง , ท่าช้าง-วัดระฆัง , วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , วังหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 บาทต่อคน  เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาทต่อคน  เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาทต่อคน  เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 ( พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาทต่อคน  เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาทต่อคน 


Next detail…. :

กรมเจ้าท่า ประกาศปรับลดค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา-คลองแสนแสบ 1 บาท และเรือข้ามฟาก 50 สตางค์ มีผล 21 มิ.ย.นี้ หลังราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง

กรมเจ้าท่า ประกาศปรับลดค่าโดยสารเรือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  50 สต. – 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้ เป็นผลจากราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง ระหว่าง 21.01-25.00 บาทต่อลิตร ติดต่อกัน 10 วัน ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารใหม่ จะเป็นดังนี้ 

-เรือด่วนเจ้าพระยา ประเภทเรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12 บาทต่อคน (ตามระยะ) 
-เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาทต่อคน 
-เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 บาทต่อคน 
-เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12-19-31 บาทต่อคน (ตามระยะ) 
-เรือโดยสารในคลองแสนแสบ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 บาทต่อคน (ตามระยะ) 

สำหรับเรือโดยสารข้ามฟาก เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง , ท่าช้าง-วังหลัง , ท่าช้าง-วัดระฆัง , วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , วังหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 บาทต่อคน 

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาทต่อคน 

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาทต่อคน 

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 ( พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาทต่อคน 

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาทต่อคน 

Source : เรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ 1 บาท มีผล 21 มิ.ย.นี้  

Be the first to comment on "เรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ 1 บาท มีผล 21 มิ.ย.นี้  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Powered by AutoBlogged