เริ่มทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระบรมศพฯ 24-28 เม.ย. 

สำนักพัฒนาสังคม กทม.


Next detail…. :

สำนักพัฒนาสังคม กทม. เชิญชวนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระบรมศพฯสำหรับปชช. โดยเปิดสอนในวันที่ 24–28 เม.ย.นี้  ณ ศูนย์เยาวชนกทม.(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน โดยติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับให้เพียงพอกับประชาชน  พร้อมทั้งให้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ล้านดอก

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม กทม.ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน โดยออกแบบดอกไม้จันทน์ จำนวนรวม 36 แบบ พร้อมทั้งเปิดสอนแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24–28 เมษายนนี้ เชิญชวนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 
    

Source : เริ่มทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระบรมศพฯ 24-28 เม.ย. 

Be the first to comment on "เริ่มทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระบรมศพฯ 24-28 เม.ย. "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*