เริ่มการสอบ Trump โดยตรงเเล้วไม่ใช่เเค่ทีม FULL EP.

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 – ปก ForeignAffairs เล่มใหม่คือกำเเพงของ Trump – The Silent Man เกี่ยวกับ Mark Felt หรือ Deep Throat – ส.ส.สหรัฐเสนอกฎหมายเก็บข้อมูลอิเล็กโทรนิคส์  – FBI เตือน MI5 เกี่ยวกับก่อการร้ายนานเเล้ว – กลุ่มเเอนตี้มุลลิมในเเคนาดาก็มี – ISIS ได้พื้นที่เดิมของตาลีบัน – เรือรบสหรัฐฯ เยือนกาตาร์ – เอกสารด้านการเงินของ Trump – รู้จัก Kris Kobach…คนออกเเบบกำเเพง – สวีเดนมีเขต 'อันตราย' หรือ 'No-Go' ถึง 8 เเห่ง – อาจมีเหตุผลที่คนต่อต้าน EU Source :  www.independent.co.uk             https://goo.gl/RVZdjA www.vice.com                           https://goo.gl/L1yxTL www.reuters.com                       https://goo.gl/FthTUY twitter.com                                 https://goo.gl/2Z5v3U www.rt.com                               https://goo.gl/jemdHA www.rt.com                               https://goo.gl/8Mkmoi www.youtube.com                     https://goo.gl/k1eQSA oge.app.box.com                       https://goo.gl/RmGpfw www.politico.com                     https://goo.gl/Wv1Qmc www.nytimes.com                     https://goo.gl/DAJqBU www.rt.com                             https://goo.gl/iKr981 www.rt.com                             https://goo.gl/C8oaZs www.foreignaffairs.com  


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560

– ปก ForeignAffairs เล่มใหม่คือกำเเพงของ Trump
– The Silent Man เกี่ยวกับ Mark Felt หรือ Deep Throat
– ส.ส.สหรัฐเสนอกฎหมายเก็บข้อมูลอิเล็กโทรนิคส์ 
– FBI เตือน MI5 เกี่ยวกับก่อการร้ายนานเเล้ว
– กลุ่มเเอนตี้มุลลิมในเเคนาดาก็มี
– ISIS ได้พื้นที่เดิมของตาลีบัน
– เรือรบสหรัฐฯ เยือนกาตาร์
– เอกสารด้านการเงินของ Trump
– รู้จัก Kris Kobach…คนออกเเบบกำเเพง
– สวีเดนมีเขต 'อันตราย' หรือ 'No-Go' ถึง 8 เเห่ง
– อาจมีเหตุผลที่คนต่อต้าน EU

Source : 

www.independent.co.uk            https://goo.gl/RVZdjA
www.vice.com                           https://goo.gl/L1yxTL
www.reuters.com                      https://goo.gl/FthTUY
twitter.com                                https://goo.gl/2Z5v3U
www.rt.com                               https://goo.gl/jemdHA
www.rt.com                              https://goo.gl/8Mkmoi
www.youtube.com                    https://goo.gl/k1eQSA
oge.app.box.com                       https://goo.gl/RmGpfw
www.politico.com                     https://goo.gl/Wv1Qmc
www.nytimes.com                    https://goo.gl/DAJqBU
www.rt.com                             https://goo.gl/iKr981
www.rt.com                             https://goo.gl/C8oaZs
www.foreignaffairs.com

 

Source : เริ่มการสอบ Trump โดยตรงเเล้วไม่ใช่เเค่ทีม FULL EP.

Be the first to comment on "เริ่มการสอบ Trump โดยตรงเเล้วไม่ใช่เเค่ทีม FULL EP."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*