เพลงชาวบ้าน เป็นพิธีกรรมสมสู่

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ผู้สาวขาเลาะ ฟีเวอร์ แต่วัฒนธรรมของคนเมืองพยายามจัดการกับ เพลง เพศ อัตลักษณ์ของคนชายขอบ  


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ผู้สาวขาเลาะ ฟีเวอร์ แต่วัฒนธรรมของคนเมืองพยายามจัดการกับ เพลง เพศ อัตลักษณ์ของคนชายขอบ

 

Source : เพลงชาวบ้าน เป็นพิธีกรรมสมสู่

Be the first to comment on "เพลงชาวบ้าน เป็นพิธีกรรมสมสู่"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*