เปิดใจ ‘พล.อ.สาธิต พิธรัตน์’ ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กลายเป็นความหวังของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและส่งเสริมให้สินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้แต่ละท้องถิ่น ทำให้ ปณท ที่มีเครือข่ายใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดต้องปรับองค์กรให้มีความเป็น 4.0 ตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทำให้ ‘พล.อ.สาธิต พิธรัตน์’ ประธานกรรมการ ปณท กำลังเร่งวางกรอบนโยบายในการนำพา ปณท ไปสู่ ปณท 4.0 ด้วยการกำหนดแผนเร่งด่วนภายใน 3 ปี ก่อนขยับไปเป็น 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า โดยจะมีการประกาศอย่างชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้


Read Continue…. :

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กลายเป็นความหวังของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและส่งเสริมให้สินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้แต่ละท้องถิ่น ทำให้ ปณท ที่มีเครือข่ายใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดต้องปรับองค์กรให้มีความเป็น 4.0 ตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทำให้ ‘พล.อ.สาธิต พิธรัตน์’ ประธานกรรมการ ปณท กำลังเร่งวางกรอบนโยบายในการนำพา ปณท ไปสู่ ปณท 4.0 ด้วยการกำหนดแผนเร่งด่วนภายใน 3 ปี ก่อนขยับไปเป็น 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า โดยจะมีการประกาศอย่างชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้

Source : เปิดใจ ‘พล.อ.สาธิต พิธรัตน์’ ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)

Be the first to comment on "เปิดใจ ‘พล.อ.สาธิต พิธรัตน์’ ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*