เปิดตัวเลข 3 ปี คสช.ใช้งบจัดซื้ออาวุธกว่า 70,000 ล้านบาท

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ เปิดตัวเลข  3 ปี  คสช. ใช้งบจัดซื้ออาวุธกว่า 70,000 ล้านบาท ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันกองทัพมียุทธศาสตร์ระยะยาว 10-15 ปี ในการพัฒนากำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์  โดยอนาคตจะลดจำนวนอาวุธยุทโธปกรณ์ลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น      


Read all…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

เปิดตัวเลข  3 ปี  คสช. ใช้งบจัดซื้ออาวุธกว่า 70,000 ล้านบาท ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันกองทัพมียุทธศาสตร์ระยะยาว 10-15 ปี ในการพัฒนากำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์  โดยอนาคตจะลดจำนวนอาวุธยุทโธปกรณ์ลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น  

 

 

Source : เปิดตัวเลข 3 ปี คสช.ใช้งบจัดซื้ออาวุธกว่า 70,000 ล้านบาท

Be the first to comment on "เปิดตัวเลข 3 ปี คสช.ใช้งบจัดซื้ออาวุธกว่า 70,000 ล้านบาท"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*