เด็กไทย 30% กลัวตกงานเพราะ AI

ไมโครซอฟท์เผยผลสำรวจความเห็นเยาวชนไทย เด็กไทยคาดว่า AI และ Internet of Things จะมีผลกระทบกับชีวิตในอนาคตมากที่สุด โดย 30% หวั่นใจเรื่องความเป็นไปได้ที่อาจตกงาน ขณะที่ 29% มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนจะกลายเป็นเรื่องผิวเผิน ห่างเหิน และ 17% เท่านั้นที่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว


Next detail…. :

ไมโครซอฟท์เผยผลสำรวจความเห็นเยาวชนไทย เด็กไทยคาดว่า AI และ Internet of Things จะมีผลกระทบกับชีวิตในอนาคตมากที่สุด โดย 30% หวั่นใจเรื่องความเป็นไปได้ที่อาจตกงาน ขณะที่ 29% มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนจะกลายเป็นเรื่องผิวเผิน ห่างเหิน และ 17% เท่านั้นที่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

Source : เด็กไทย 30% กลัวตกงานเพราะ AI

Be the first to comment on "เด็กไทย 30% กลัวตกงานเพราะ AI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*