เซลล์สมองหมูช่วยรักษาโรคพาร์กินสัน

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพในนิวซีแลนด์ค้นพบว่าเซลล์สมองหมูสามารถช่วยรักษาอาการของโรคพาร์กินสันได้ โดยจะมีการทดลองต่อไป เพื่อยืนยันผลการทดลองนี้


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพในนิวซีแลนด์ค้นพบว่าเซลล์สมองหมูสามารถช่วยรักษาอาการของโรคพาร์กินสันได้ โดยจะมีการทดลองต่อไป เพื่อยืนยันผลการทดลองนี้

Source : เซลล์สมองหมูช่วยรักษาโรคพาร์กินสัน

Be the first to comment on "เซลล์สมองหมูช่วยรักษาโรคพาร์กินสัน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*