เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ แนะทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า

เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ แสดงธรรมบรรยาย ‘การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า’ ชี้การทำบุญดี ต้องประพฤติกายสุจริต, วาจา และมโนสุจริต การทำความดีเริ่มได้ไหว้พระในบ้าน นั่งสมาธิ เจริญกรรมฐานก่อนนอน พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ แสดงธรรมบรรยาย “การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า” ในเวทีธรรม ของโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยการสนับสนุนของ บมจ.ซีพี ออลล์ โดยพระธรรมรัตนดิลก กล่าวว่า การทำบุญดี เพื่อให้เป็นมนุษยที่ดีได้ ต้องมีสุจริต 3 ประการ ได้แก่ 1.ประพฤติกายสุจริต เช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม  2.ประพฤติด้วยวาจา มีวจีสุจริต เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  3. ประพฤติมโนสุจริต คือ ประพฤติดีทางใจ ไม่โลภ อยากได้ของผู้อื่น ไม่พยาบาทปองร้าย และเห็นชอบตามธรรมนองครองธรรม หมายถึงการทำดีแล้วจะได้ดี รวมถึงต้องมีความกตัญญู เพราะความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดี การจะดูว่าคนไหนเป็นคนดี ดูได้ว่าเขารักบิดามารดาของเขาหรือไม่ หากไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านั้น เพราะไม่มีทางที่เขาเหล่านั้นจะประพฤติตนดีกับเราแน่นอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักยึด และเป็นการอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนในทางที่ดีได้” การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ได้ที่บ้าน เริ่มจากไหว้พระในบ้านทั้งบิดา มารดา และหากอยากพัฒนาปัญญา ก็เริ่มด้วยการเจริญกรรมฐานก่อนนอน นั่งสมาธิดำรงสติให้มั่น ระยะเวลาการนั่งตามสะดวก แต่ต้องทำติดต่อให้เกิดความเคยชิน จะส่งผลให้จิตของเรามีสมาธิมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการสะสมความดีของเราได้เช่นกัน “บุญกุศลทำแล้วไม่สูญเปล่า” บางคนอาจมีคำถามว่า หากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นแล้ว บุญที่เราได้ทำจะหมดลงหรือไม่? แท้จริงแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นยังคงอยู่เท่าเดิม เปรียบเสมือนเรามีเทียนหนึ่งเล่ม และได้ให้คนอื่นมาต่อเทียนจากเรา เทียนที่เราถือนั้นไม่ได้สว่างน้อยลงเลย แต่กลับเป็นการเพิ่มแสงสว่างมากขึ้น จากการที่เราได้ให้คนอื่น ฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วนั้น ยังถือว่าเป็นกุศลแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ฉะนั้นบุญเป็นทรัพย์ ที่ล้ำค่ากว่าเงินทอง เพราะเป็นทรัพย์ที่แม้เราสิ้นลมหายใจไปแล้ว บุญที่ได้สั่งสมมาก็จะติดตัวไปไม่มีวันหมด “เปรียบเสมือนเครื่องชำระจิตใจให้ใสสะอาด และเป็นบ่อเกิดของความสุขทางใจ บุญกุศลนั้นไม่มีใครทำให้ เรานั้นต้องหมั่นทำเอง และ ไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้เท่ากับบุญกุศล


Read Continue…. :

เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ แสดงธรรมบรรยาย ‘การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า’ ชี้การทำบุญดี ต้องประพฤติกายสุจริต, วาจา และมโนสุจริต การทำความดีเริ่มได้ไหว้พระในบ้าน นั่งสมาธิ เจริญกรรมฐานก่อนนอน

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ แสดงธรรมบรรยาย “การทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า” ในเวทีธรรม ของโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยการสนับสนุนของ บมจ.ซีพี ออลล์ โดยพระธรรมรัตนดิลก กล่าวว่า การทำบุญดี เพื่อให้เป็นมนุษยที่ดีได้ ต้องมีสุจริต 3 ประการ ได้แก่ 1.ประพฤติกายสุจริต เช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม  2.ประพฤติด้วยวาจา มีวจีสุจริต เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  3. ประพฤติมโนสุจริต คือ ประพฤติดีทางใจ ไม่โลภ อยากได้ของผู้อื่น ไม่พยาบาทปองร้าย และเห็นชอบตามธรรมนองครองธรรม หมายถึงการทำดีแล้วจะได้ดี รวมถึงต้องมีความกตัญญู เพราะความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดี

การจะดูว่าคนไหนเป็นคนดี ดูได้ว่าเขารักบิดามารดาของเขาหรือไม่ หากไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านั้น เพราะไม่มีทางที่เขาเหล่านั้นจะประพฤติตนดีกับเราแน่นอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักยึด และเป็นการอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนในทางที่ดีได้”

การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ได้ที่บ้าน เริ่มจากไหว้พระในบ้านทั้งบิดา มารดา และหากอยากพัฒนาปัญญา ก็เริ่มด้วยการเจริญกรรมฐานก่อนนอน นั่งสมาธิดำรงสติให้มั่น ระยะเวลาการนั่งตามสะดวก แต่ต้องทำติดต่อให้เกิดความเคยชิน จะส่งผลให้จิตของเรามีสมาธิมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการสะสมความดีของเราได้เช่นกัน

“บุญกุศลทำแล้วไม่สูญเปล่า” บางคนอาจมีคำถามว่า หากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นแล้ว บุญที่เราได้ทำจะหมดลงหรือไม่? แท้จริงแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นยังคงอยู่เท่าเดิม เปรียบเสมือนเรามีเทียนหนึ่งเล่ม และได้ให้คนอื่นมาต่อเทียนจากเรา เทียนที่เราถือนั้นไม่ได้สว่างน้อยลงเลย แต่กลับเป็นการเพิ่มแสงสว่างมากขึ้น จากการที่เราได้ให้คนอื่น ฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วนั้น ยังถือว่าเป็นกุศลแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย

ฉะนั้นบุญเป็นทรัพย์ ที่ล้ำค่ากว่าเงินทอง เพราะเป็นทรัพย์ที่แม้เราสิ้นลมหายใจไปแล้ว บุญที่ได้สั่งสมมาก็จะติดตัวไปไม่มีวันหมด “เปรียบเสมือนเครื่องชำระจิตใจให้ใสสะอาด และเป็นบ่อเกิดของความสุขทางใจ บุญกุศลนั้นไม่มีใครทำให้ เรานั้นต้องหมั่นทำเอง และ ไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้เท่ากับบุญกุศล

Source : เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ แนะทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า

Be the first to comment on "เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ แนะทำบุญอย่างไรไม่ให้สูญเปล่า"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*