เคาะแล้ว บรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3ปี

ที่ประชุมร่วม สธ. – ก.พ.


Next detail…. :

ที่ประชุมร่วม สธ. – ก.พ. เห็นชอบบรรจุพยาบาลเห็นชอบอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700 อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3ปี พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฯจัดทำแผนอัตรากำลังพล เตรียมเสนอ ที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุมร่วมกันคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เรื่องอัตรากำลังพลข้าราชการและการบรรจุพยาบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) เห็นชอบอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ โดยปรับตัวเลขตามความเป็นจริงคือ จำนวนกว่า 8,700 อัตรา เพื่อนำไปรวมกับอัตราว่างเดิม 2,200 อัตราในปีนี้ ส่วนตำแหน่งอัตราว่างเดิมนั้น จะนำมาใช้ทั้งหมดในปีนี้เลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา ส่วนจำนวนบรรจุใน 8,700 อัตรานั้น จะถูกแบ่งเฉลี่ยใน 3 ปี จำนวนเท่าๆกัน ประมาณปีละ 2,930 อัตรา 

นอกจากนี้จะมีการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคคลาสาธารณสุข โดยประกอบไปด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงแพทย์ทหาร เพื่อมีหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลังพล รวมถึงดูแลบุคลากรทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้ง แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งคณะอนุกรรมการในลักษณะนี้เพื่อดูในภาพรวมมาก่อน ทั้งนี้จะให้อำนาจคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้

Source : เคาะแล้ว บรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3ปี

Be the first to comment on "เคาะแล้ว บรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3ปี"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*