เก็บรายละเอียดจาก “LINE Conference 2017”

LINE ใช้เวทีแสดงวิสัยทัศน์ประจำปี (LINE Conference 2017) เสนอแผนที่จะมุ่งไปในช่วง 5 ปีข้างหน้า ถัดจากการก้าวเข้ามาเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทพอร์ทัล (Smart Portal) เต็มรูปแบบ ด้วยการดึงการติดต่อสื่อสารมาเป็นหัวใจหลัก (Communication First) ในการพัฒนาบริการให้คร


Read Continue…. :

LINE ใช้เวทีแสดงวิสัยทัศน์ประจำปี (LINE Conference 2017) เสนอแผนที่จะมุ่งไปในช่วง 5 ปีข้างหน้า ถัดจากการก้าวเข้ามาเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทพอร์ทัล (Smart Portal) เต็มรูปแบบ ด้วยการดึงการติดต่อสื่อสารมาเป็นหัวใจหลัก (Communication First) ในการพัฒนาบริการให้คร

Source : เก็บรายละเอียดจาก “LINE Conference 2017”

Be the first to comment on "เก็บรายละเอียดจาก “LINE Conference 2017”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*