เกาหลีใต้คุมเข้มคนเข้าเมือง-แก้ปัญหาอยู่เกินวีซ่า

ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัญหาถูกเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กักตัวและส่งกลับประเทศพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เมื่อปี 2016 นักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามหลายร้อยคนถูกกักตัวที่สนามบินต่างๆ ในเกาหลีใต้และถูกส่งกลับประเทศทันที เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้มาตรการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสกัดกลุ่มก่อการร้าย และป้องกันปัญหาชาวต่างชาติอยู่ในประเทศเกินเวลาที่กำหนดเพื่อลักลอบทำงาน ในขณะที่บางกลุ่มอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย สำนักข่าว Korea Herald ของเกาหลีใต้รายงานว่า สถิติชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนด ในเกาหลีใต้มีจำนวนกว่า 1,986,353 คน โดยชาวจีนเป็นกลุ่มที่อยู่เกินกำหนดมากที่สุด คือ 1,001,313 คน คิดเป็น 50.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอันดับ 2 คือ ชาวเวียดนาม 7.4 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ชาวอเมริกัน 7 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 4 ชาวไทย 4.8 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 5 คือชาวฟิลิปปินส์ 2.7 เปอร์เซ็นต์ มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองชาวต่างชาติ เริ่มบังคับใช้หลังจากชาวจีนและชาวเวียดนาม 3 คน ลักลอบเข้าประเทศได้โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยรักษาความปลอดภัยของสนามบินไม่ทันสังเกตเห็น และสื่อเกาหลีใต้ระบุว่านักท่องเที่ยวจากประเทศที่ได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ มักใช้โอกาสนี้เดินทางเข้าประเทศ และลักลอบทำงานหรืออยู่ในประเทศจนเกินเวลาที่กำหนด ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยสามารถอยู่ในเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 90 วัน เมื่อปีที่แล้ว นายฮวาง-คโยอัน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องลดจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายให้ได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติวีซ่าทำงานชั่วคราวไม่เกิน 90 วันให้แก่แรงงานภาคการเกษตรจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง แต่หากมีแรงงานต่างชาติจากประเทศที่เป็นคู่สัญญาลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น อาจต้องปรับลดโควตาแรงงานถูกกฎหมายจากแต่ละประเทศลง เกาหลีใต้ยังพยายามใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาชาวต่างชาติลักลอบทำงานหรืออยู่เกินเวลาที่กำหนด โดยมีการริเริ่มโครงการผ่อนผันบทลงโทษแก่ผู้ที่สมัครใจขอเดินทางกลับประเทศเอง และรัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่ปรับเงินและไม่ขึ้นบัญชีดำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่หากชาวต่างชาติคนใดอยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกส่งตัวกลับและถูกสั่งห้ามเข้าประเทศอีก ส่วน สถิติเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา คนไทยไปเยือนเกาหลีใต้ 52,503 คน แบ่งเป็นท่องเที่ยว 46,397 คน ประกอบธุรกิจ 31 คน ติดต่องานรัฐบาล 346 คน และอื่นๆ 5,729 คน ข่าวที่เกี่ยวข้อง: กต.แจงหลังมีดราม่าส่งกลับนักท่องเที่ยวไทยจากเกาหลีใต้ เหตุหนีเข้าเมืองอื้อ เหตุผลที่คนไทย โดน ตม.เกาหลีใต้กักตัว


Next detail…. :

ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวไทยที่มีปัญหาถูกเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กักตัวและส่งกลับประเทศพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

เมื่อปี 2016 นักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามหลายร้อยคนถูกกักตัวที่สนามบินต่างๆ ในเกาหลีใต้และถูกส่งกลับประเทศทันที เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้มาตรการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสกัดกลุ่มก่อการร้าย และป้องกันปัญหาชาวต่างชาติอยู่ในประเทศเกินเวลาที่กำหนดเพื่อลักลอบทำงาน ในขณะที่บางกลุ่มอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย

สำนักข่าว Korea Herald ของเกาหลีใต้รายงานว่า สถิติชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดในเกาหลีใต้มีจำนวนกว่า 1,986,353 คน โดยชาวจีนเป็นกลุ่มที่อยู่เกินกำหนดมากที่สุด คือ 1,001,313 คน คิดเป็น 50.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอันดับ 2 คือ ชาวเวียดนาม 7.4 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ชาวอเมริกัน 7 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 4 ชาวไทย 4.8 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 5 คือชาวฟิลิปปินส์ 2.7 เปอร์เซ็นต์

มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองชาวต่างชาติ เริ่มบังคับใช้หลังจากชาวจีนและชาวเวียดนาม 3 คน ลักลอบเข้าประเทศได้โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยรักษาความปลอดภัยของสนามบินไม่ทันสังเกตเห็น และสื่อเกาหลีใต้ระบุว่านักท่องเที่ยวจากประเทศที่ได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ มักใช้โอกาสนี้เดินทางเข้าประเทศ และลักลอบทำงานหรืออยู่ในประเทศจนเกินเวลาที่กำหนด ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยสามารถอยู่ในเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 90 วัน

เมื่อปีที่แล้ว นายฮวาง-คโยอัน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องลดจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายให้ได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติวีซ่าทำงานชั่วคราวไม่เกิน 90 วันให้แก่แรงงานภาคการเกษตรจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง แต่หากมีแรงงานต่างชาติจากประเทศที่เป็นคู่สัญญาลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น อาจต้องปรับลดโควตาแรงงานถูกกฎหมายจากแต่ละประเทศลง

เกาหลีใต้ยังพยายามใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาชาวต่างชาติลักลอบทำงานหรืออยู่เกินเวลาที่กำหนด โดยมีการริเริ่มโครงการผ่อนผันบทลงโทษแก่ผู้ที่สมัครใจขอเดินทางกลับประเทศเอง และรัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่ปรับเงินและไม่ขึ้นบัญชีดำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่หากชาวต่างชาติคนใดอยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกส่งตัวกลับและถูกสั่งห้ามเข้าประเทศอีก

ส่วนสถิติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คนไทยไปเยือนเกาหลีใต้ 52,503 คน แบ่งเป็นท่องเที่ยว 46,397 คน ประกอบธุรกิจ 31 คน ติดต่องานรัฐบาล 346 คน และอื่นๆ 5,729 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

Source : เกาหลีใต้คุมเข้มคนเข้าเมือง-แก้ปัญหาอยู่เกินวีซ่า

Be the first to comment on "เกาหลีใต้คุมเข้มคนเข้าเมือง-แก้ปัญหาอยู่เกินวีซ่า"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*